Phát triển du lịch bền vững tỉnh đồng tháp hiện trạng và định hướng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 3

LỜI CẢM ƠN . 4

MỤC LỤC . 5

DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢN

ĐỒ . 8

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

1. Lí do chọn đề tài. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu. 3

3. Nhiệm vụ nghiên cứu. . 3

4. Phạm vi nghiên cứu. 3

5. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu. . 3

6. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. . 7

7. Cấu trúc luận văn. . 8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT

TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG. 9

1.1. Các khái niệm cơ bản về du lịch . 9

1.1.1. Định nghĩa về du lịch.9

1.1.2. Tài nguyên du lịch .11

1.1.3. Các loại hình du lịch .14

1.1.4. Sản phẩm du lịch.16

1.2. Phát triển du lịch bền vững . 20

1.2.1. Khái niệm.20

1.2.2. So sánh giữa phát triển du lịch bền vững với du lịch Đại chúng.22

1.2.3. Mối quan hệ biện chứng giữa 3 bộ phận của phát triển du lịch bền vững

(lợi ích kinh tế; lợi ích văn hóa – xã hội; bảo vệ môi trường).23

1.2.4. 10 nguyên tắc tiếp cận phát triển du lịch bền vững .25

1.2.5. Các tiêu chuẩn phát triển du lịch bền vững .28

1.3. Khái quát về thực tiễn phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam. 31

1.3.1. Tình hình chung về phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 .31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY