Phát huy lợi thế so sánh để thúc đẩy phát triển kinh tế - Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

4.3.2. Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại và đồng bộ

Để phát huy lợi thế so sánh nhất là lợi thế so sánh về địa lý và cơ sở hạ

tầng thì phải phát triển nhanh và toàn diện hạ tầng của tỉnh Vĩnh Phúc. Đó

là hệ thống điện, đường, hạ tầng khu công nghiệp, viễn thông

4.3.3. Phát triển nhân lực chất lượng cao

Trước tiên cần coi trọng hệ thống giáo dục đào tạo chính quy cho các

thế hệ tương lai, từ giáo dục mẫu giáo, mầm non đến giáo dục phổ thông và

đào tạo chuyên nghiệp dạy nghề gắn với các chương trình đào tạo và phát

triển nguồn nhân lực của tỉnh và của cả nước.

4.3.4. Đảm bảo nguồn vốn để đầu tư phát triển

Để đạt được các bước phát huy lợi thế so sánh như trên, ngoài các yếu

tố kể trên thì giải pháp về vốn đầu tư là căn bản để có thể phát huy tối đa lợi

thế so sánh tỉnh Vĩnh Phúc góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã

hội trong giai đoạn đến 2020 tạo tiền đề cho giai đoạn đến 2030.

Với động lực là phát triển công nghiệp và dịch vụ trên cơ sở lợi thế so

sánh và các điều kiện đảm bảo, Vĩnh Phúc có thể phát triển nhanh, mạnh hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY