Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Phạm Duy Nghĩa (1990), “Các khía cạnh Luật công ty và luật bảo vệ sở hữu trí

tuệ của quá trình chuyển giao công nghệ quốc tế thông qua doanh nghiệp liên doanh

với nước ngoài”, Luận án PTS KH luật học. Luận án đã chỉ ra bản chất pháp lý của các

thoả thuận góp vốn thành lập công ty, những nguyên tắc cơ bản của hợp đồng góp vốn

công nghệ vào doanh nghiệp, liên doanh quốc tế, cách thức thoả thuận về giá trị công

nghệ doanh nghiệp liên doanh.

Nguyễn Ngọc Điện (1999), “Nghiên cứu về tài sản trong pháp luật dân sự Việt

Nam”, sách chuyên khảo. Cuốn sách có thể được coi là một trong những dấu ấn đầu

tiên nghiên cứu pháp luật về tài sản một cách có hệ thống trong lịch sử nghiên cứu lập

pháp tại Việt Nam. Việc hiểu biết rõ về phân loại tài sản có ý nghĩa rất quan trọng đối

với việc góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Ngô Huy Cương (2004) “Hợp đồng góp vốn thành lập công ty” Luận án tiến sỹ

luật học. Luận án đã cho ta cái nhìn tổng quát, có hệ thống lý luận pháp luật về Hợp

đồng thành lập công ty hiện nay ở Việt Nam. Luận án cũng đã phân tích và đánh giá

một cách tương đối có hệ thống hiện trạng pháp luật về hợp đồng thành lập công ty

cũng như đưa ra những định hướng giải pháp cụ thể nhằm xây dựng chế định hợp đồng

thành lập công ty ở Việt Nam hiện nay và cách thức xây dựng chế định này, những nội

dung pháp lý chủ yếu và việc pháp điển hoá nó trong Bộ Luật dân sự năm 2005.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY