Pháp luật về mua bán công ty cổ phần ở Việt Nam

Để thực hiện được mục đích đó, nhiệm vụ đặt ra cho Luận văn là:

- Làm rõ bản chất pháp lý của hoạt động mua bán CTCP;

- Phân tích vai trò của hoạt động mua bán CTCP đối với quá trình vận động, phát

triển của nền kinh tế;

- Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của hoạt động mua bán CTCP trên

thế giới và ở Việt Nam;

- Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động mua bán CTCP nhằm

làm rõ cơ sở lý luận về mua bán công ty ở Việt Nam;

- Từ những nghiên cứu, phân tích trên, đưa ra những nhận định và giải pháp pháp lý để

hoàn thiện chế định về hoạt động mua bán CTCP ở Việt Nam nói riêng, góp phần hoàn thiện

hệ thống pháp luật về mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY