Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn áp dụng tại địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Ưu điểm của việc thực hiện các quy định về TĐC: từ khi có LĐĐ năm 2003 đến nay, tại

địa bàn quận Tây Hồ về cơ bản đã thực hiện theo đúng tinh thần của LĐĐ năm 2003 và các

văn bản hướng dẫn thi hành của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và của UBND thành phố

Hà Nội về các quy định TĐC. Qua đó, góp phần đảm bảo đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của

người dân khi bị THĐ, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của NĐT, góp phần đẩy

nhanh tiến độ thực hiện dự án và thúc đẩy kinh tế- xã hội của địa phương phát triển.

- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về TĐC:

Thứ nhất, chất lượng đất, nhà cũng như cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại một số

khu TĐC hiện không đảm bảo về chất lượng, tiêu chuẩn xây dựng và đảm bảo vệ sinh, môi

trường. Không chỉ vậy, việc bố trí TĐC trong thời gian vừa qua chưa thực sự quan tâm đến

các yếu tố về cộng đồng dân cư, tập quán sinh hoạt và sản xuất, chưa quan tâm xây dựng và

thành lập các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho các đối tượng phải di

chuyển chỗ ở tại các khu TĐC.

Thứ hai, các quy định hiện hành về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền

trong việc thực hiện TĐC là chưa rõ ràng, chưa cụ thể; đây cũng chính là “khe hở” để các cơ

quan “đùn đẩy” và “thoái thác” trách nhiệm cho nhau. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

chưa thường xuyên thanh tra, kiểm tra và giám sát về chất lượng, tiêu chuẩn nhà TĐC.

Thứ ba, các tiêu chuẩn, định mức và nguyên tắc xét mua nhà tái định cư hiện nay chưa

đảm bảo tính công bằng và chưa giải quyết thỏa đáng những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY