Luận Văn Pháp Luật Đại Cương

Tìm hiểu chế độ pháp lý về sử dụng đất nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tìm hiểu chế độ pháp lý về sử dụng đất nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


Nghĩa vụ của nhà đầu tư sử dụng đất tại Việt nam.Nhà đầu tư có các nghĩa vụ quy định tại Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.Trong đó, nhà đầu tư phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính khác ngoài tiền thuê đất (trong trường hợp thuê đất của nhà nước, thuê lại ...


Tiểu luận Quan hệ pháp lý giữa Quốc hội và Chính phủ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tiểu luận Quan hệ pháp lý giữa Quốc hội và Chính phủ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


Quốc hội thông qua phương thức chính là các kì họp của Quốc hội. Quốc hội họp thường kì mỗi năm hai lần. Nhưng Hiến pháp 1992 cũng như các Hiến pháp trước đều ghi nhận chính phủ có quyền triệu tập kì họp bất thường của Quốc hội. Điều 28 Hiến pháp 1946 quy định : “Ban thường vụ có thể triệu tập Nghị ...


Luận án Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về An inh trật tự

Luận án Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về An inh trật tự


*** MỤC LỤC ***A. LỜI MỞ ĐẦU .1B. NỘI DUNG .1I. TÓM TẮT LUẬN ÁN .11. Biện pháp kinh tế- xã hội .22. Biện pháp giáo dục .23. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về ANTT .23.1. Tăng cường hiệu lực quản lý về cư trú .23.2. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và đăng ký ...


Tiểu luận Quan hệ sở hữu tài sản giữa vợ chồng

Tiểu luận Quan hệ sở hữu tài sản giữa vợ chồng


Luật HN&GĐ cũng quy định các trường hợp chia tài sản chung của vợ, chồng, tuy nhiên, các nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng lại không được luật dự liệu, trừ trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng khi li hôn (điều 95). Điều này đã dẫn tới những cách hiểu không thống nhất khi áp dụng luật ...


Tiểu luận Quá trình xảy ra tranh chấp hợp đồng kinh tế và giải quyết tranh chấp của Công ty cổ phần Gỗ và Thép và Công ty Cầu 12

Tiểu luận Quá trình xảy ra tranh chấp hợp đồng kinh tế và giải quyết tranh chấp của Công ty cổ phần Gỗ và Thép và Công ty Cầu 12


MỤC LỤCLời mở đầu.trang 1Nội dung.trang 2I. Tranh chấp hợp đồng. .trang 21. Khái niệm tranh chấp hợp đồng. .trang 22. Khái niệm về tranh chấp hợp đồng kinh tế.trang 2II. Nội dung vụ tranh chấp, cách thức giải quyết giữa Công ty cổ phần Gỗ và Thép và Công ty Cầu 12. .trang 41. Quá trình xảy ra tranh ...


Hệ thống pháp luật của Việt Nam về ly hôn và hậu quả pháp lý của nó

Hệ thống pháp luật của Việt Nam về ly hôn và hậu quả pháp lý của nó


MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VỀ LY HÔN VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA NÓ 3I. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LY HÔN VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA NÓ. 31. Giai đoạn từ 1945 đến 1954. 42. Giai đoạn 1954 - 1975: 53. Giai đoạn từ 1976 đến nay: 6II. VẤN ĐỀ LY HÔN VÀ HẬU QUẢ PHÁ ...


Tiểu luận So sánh sự giống nhau và khác nhau của hai hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế

Tiểu luận So sánh sự giống nhau và khác nhau của hai hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế


A - SỰ GIỐNG NHAUCả hai hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế đều là sự thoả thuận nhằm phát sinh,thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trên tinh thần tự nguyện và bình đẳng,các bên cùng có lợi.+ Nguyên tắc tự nguyện : là việc tham gia hợp đồng hay không là do các bên toàn quyền định đoạ ...


Khóa luận Tìm hiểu thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Khóa luận Tìm hiểu thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp


Theo thông lê chung, tài sản là tài sản của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản có ở thời điểm ngừng thanh toán nợ do toà án ấn định trong quyết định thụ lý hồ sơ phá sản doanh nghiệp. Những tài sản của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản bao gồm toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu cuả doanh nghiệp hoặc th ...


Tiểu luận Thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tiểu luận Thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất


Hộ gia đình , các nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phải có các điều kiện sau đây:1. Có nhu cầu sử dụng đất;2. Chưa có đất hoặc đang sử dụng đất dưới hạn mức theo qui định của pháp luật về đất đaiTrường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa nước thì người nhận chuyển nhượng phả ...


Tiểu luận Hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý

Tiểu luận Hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý


Bộ Luật dân sự 2005 quy địn hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể khi pháp luật không quy định đối với loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. Khi các bên thoả thuận giao kết hợp đồng bằng hình thức nhất định, thì hợp đồng ...


Tiểu luận So sánh Đào tạo luật ở Anh và đào tạo luật ở Việt Nam

Tiểu luận So sánh Đào tạo luật ở Anh và đào tạo luật ở Việt Nam


Như chúng ta đã biết Hệ thống Luật Pháp ở Việt nam còn chưa phát triển nếu ko muốn nói là quá kém. Vậy đâu là điểm nhấn qua trọng để vượt qua khó khăn này:Đó chính là chỉnh đốn lại phương pháp dạy và học ở các trường ĐH Luật nói riêng và các cơ sở Đào tạo Luật nói chung. Chỉ có thể cho ra đời 1 thế ...


Tiểu luận Khiếu kiện quyết định buộc thôi việc

Tiểu luận Khiếu kiện quyết định buộc thôi việc


Về thẩm quyền giải quyết các loại việc:Căn cứ đơn kháng cáo và kháng nghị đề nghị Toà án xem xét lại Quyết định sơ thẩm: Đình chỉ giải quyết vụ án do ng¬ời khởi kiện tự rút đơn khởi kiện theo tiết b khoản 1, khoản 2 Điều 41 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.Vụ việc này thuộc thẩm quy ...


Đề tài Đánh giá thực trạng công tác thanh tra và biện pháp giải quyết tranh chấp, khiếu nại - tố cáo về đất đai giai đoạn 2005 – 2010 tại huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

Đề tài Đánh giá thực trạng công tác thanh tra và biện pháp giải quyết tranh chấp, khiếu nại - tố cáo về đất đai giai đoạn 2005 – 2010 tại huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp


Dạng tranh chấp diễn ra với số lượng khá phổ biến và phức tạp, như đất của ông bà cha mẹ cho con cháu nay đòi lại. Khi xác minh vụ việc người cho đất nói trước đây là cho mượn hay cho ở nhờ khi kinh tế gia đình khá hơn thì lấy lại, còn người nhận đất thì cho rằng là cho luôn. Thật sự dạng tranh chấp ...


Tiểu luận Giải quyết một lá đơn xin thôi việc của Chủ tịch UBND huyện

Tiểu luận Giải quyết một lá đơn xin thôi việc của Chủ tịch UBND huyện


Để tạo động lực cho CBCCVC nói chung và ông Nguyễn Văn A nói riêng có động lực phấn đấu trong công tác, có niềm tin vào chế độ ưu đãi của Nhà nước và sự quan tâm của Thủ trưởng đối với mình, khi giải quyết tình huấn trên thì Hội đồng nâng lương trước thời hạn và ông Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện c ...


Chuyên đề Thanh tra giải quyết khiếu nại trong quản lý đất đai tại Sở Địa Chính Hà Tây

Chuyên đề Thanh tra giải quyết khiếu nại trong quản lý đất đai tại Sở Địa Chính Hà Tây


MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Phần I: Lý luận chung về thanh tra giải quyết khiếu nại trong quản lý đất đai 3 I.Sự cần thiết phải quản lý nhà nước về đất đai 3 1.vị trí, vai trò của đất đai trong đời sống kinh tế 3 2.Vai trò & nội dung quản lý nhà nước về đất đai 4 a.Vai trò quản lý nhà nước về đ ...


Câu hỏi học tập và thảo luận - Môn pháp luật đại cương

Câu hỏi học tập và thảo luận - Môn pháp luật đại cương


II. CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH (Người học đều phải chuẩn bị trước cho buổi thảo luận nhóm)1. Tập quán và những tín điều tôn giáo trong thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ là những quytắc xử sự hình thành trật tự của xã hội, đó chính là pháp luật.2. Nguyên nhân của sự hình thành pháp luật chính là nhu cầu quản lý và ...


Tiểu luận Luật Gia Long

Tiểu luận Luật Gia Long


MỤC LỤCCHƯƠNG 1: VÀI NÉT VỀ BỘ LUẬT GIA LONG. 3PHẦN 1: HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA BỘ LUẬT GIA LONG 3I. NGUYÊN NHÂN: 3II. CỞ SỞ PHÁP LUẬT: 3III. RA ĐỜI 3Phần 2: Bản chất của bộ luật Gia Long 4Phần 3: Cấu trúc 4Phần 4: Nội dung 5CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT GIA LONG 6PHẦN 1: NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG 6PHẦN 2: N ...


Câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương có giải

Câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương có giải


39 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn pháp luật đại cương các bạn tham khảo chuẩn bị cho kì thi nha1. Người nhận cầm cố tài sản có quyền gì đối với tài sản?a. Quyền sở hữub. Quyền chiếm hữuc. Quyền sử dụngd. Quyền định đoạt2. Khi tổng hợp nhiều bản án có hình phạt tù có thời hạn thì mức cao nhất làa. 20 ...


Tiểu luận Tìm hiểu về luật lao động

Tiểu luận Tìm hiểu về luật lao động


- Nguyên tắc bảo vệ người lao động Tư tưởng bảo vệ người lao động xuất phát từ quan điểm coi mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là “vì con người, phát huy nhân tố con người, trước hết là người lao động” được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. Nội dung của nguyên tắc bảo vệ người ...


Chuyên đề Đánh giá thực trạng áp dụng căn cứ ly hôn để giải quyết các trường hợp ly hôn tại Quảng Ninh

Chuyên đề Đánh giá thực trạng áp dụng căn cứ ly hôn để giải quyết các trường hợp ly hôn tại Quảng Ninh


MỤC LỤC  TrangPhân I: GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN ĐỀ 2Phần II: PHẦN THU THẬP THÔNG TIN 31.Khái quát quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin 32. Kết quả của quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin 4PHẦN III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CĂN CỨ LY HÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP LY HÔN TẠI QUẢNG NINH 51. T ...