Phân tích văn hoá doanh nghiệp của công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô tác động của văn hoá doanh nghiệp tới sự phát triển của công ty

MỤC LỤC

A - LỜI MỞ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

B - NỘI DUNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

I. Khỏi niệm Văn hoỏ doanh nghiệp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

II. Vai trò của văn hoá doanh nghiệp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

2.1. Văn hoá doanh nghiệp là tài sản của doanh nghiệp, là nguồn lực để

doanh nghiệp phát triển bền vững. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

2.2. Văn hoá doanh nghiệp định hướng cho hoạt động của doanh nghiệp. .3

2.3. Văn hoá doanh nghiệp điều chỉnh hành vi của nhân viên trong doanh

nghiệp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2.4. Văn hoá doanh nghiệp là một bộ phận của văn hoá dân tộc . . . . . . . . . 4

III. Lịch sử quỏ trỡnh hỡnh thành của Kinh đô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

IV. các yếu tố cấu thành văn hoá doanh nghiệp của Kinh đô . . . . . . . . . . . . 6

4.1. Cấp độ thứ nhất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

4.2. Cấp độ hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4.3. Cấp độ thứ ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

C. – KẾT LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY