Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ông ty cổ phần chăn len dệt may Nam Định

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .ii

MỤC LỤC.iii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT.vi

DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ .vii

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA

DOANH NGHIỆP. 3

1.1 Hiệu quả kinh doanh . 3

1.1.1.Khái niệm về hiệu quả kinh doanh. 3

1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh. 4

1.1.3 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh. . 9

1.1.3.1. Tổng quan về các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh. 9

1.1.3.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

. 11

1.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. . 17

1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh

nghiệp. . 18

1.1.5.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô. 18

1.1.5.2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô . 21

1.1.5.3.Các yếu tố thuộc về Doanh nghiệp. 24

1.2 Các phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh. 25

1.2.1. Phương pháp so sánh đơn giản. 26

1.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn. 28

1.2.3. Phương pháp phân tích tương quan . 30

1.2.4. Phương pháp phân tích chi tiết. 30

1.2.5. Phương pháp phân tích tài chính Dupont. 31

1.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

. 31

1.3.1. Tăng doanh thu bán hàng . 31

1.3.2. Giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY