Phân tích tình hình quản lý vật tư và xây dựng các biện pháp quản lý vật tư ở Công ty May Phù Đổng

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I

Cơ sở lý thuyết về quản lý vật tư trong doanh nghiệp 3

I.1 Khái niệm về quản lý vật tư 3

1.1.Khái niệm về vật tư kỹ thuật 3

1.2.Phân loại về vật tư kỹ thuật 3

1.3.Quản lý vật tư 4

I.2.Định mức yiêu dùng nguyên vật liệu 4

2.1.Khái niệm và ý nghĩa 4

2.2.Phương pháp xây dựng định mức yiêu dùng nguyên vật liệu 5

2.3.Định mức cho sản xuất và theo dõi tình hình định mức 6

2.4.Tổ chức sửa đổi định mức 6

I.3.Quá trình lập kế hoạch mua sắm vật tư 6

3.1.Đặc điểm của mua sắm vât tư 6

3.2.Nội dung mua sắm vật tư 7

3.3.Trình tự lập kế hoạch mua sắm vật tư 7

I.4.Xác định nhu cầu vật tư 7

4.1.Khái niệm và đặc điểm xác định nhu cầu vật tư 7

4.2.Kết cấu nhu cầu vật tư và các nhân tố hình thành 8

4.3.Các phương pháp xác định nhu cầu vật tư 8

4.4. Phương pháp xác định nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu vật tư 10

I.5.Quản lý dự trũ vật tư trong doang nghiệp 11

5.1.Dự trữ cho sản xuất 11

5.2.Định mức các loại sản xuất 11

5.3.Tổ chức theo dõi sự biến đọng của dự trữ 16

I.6.Tổ chức tiếp nhận vật tư 16

6.1.Tổ chức tiếp nhận vật tư 16

6.2.Tổ chức quản lý kho 16

6.3.Tổ chức cấp phát vật tư 17

6.4.Các phương pháp tính giá xuất kho vật tư 18

6.5.Tình hình cung ưng vật tư 19

6.6.Tình hình sử dụng vật tư 20

6.7.Tác dụng của việc quản lý vật tư 21

CHƯƠNG: II

Phân tích tình hình quả lý vật tư ở Công ty may Phù Đổng 22

II.1. Giới thiệu chung về Công ty May Phù Đổng 22

2.1.1.Quá trình thành và phát triển cuar Công ty May Phù Đổng 22

2.1.2.Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp 23

2.13.Qui trình công nghệ sản xuất 24

2.1.4.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty 26

2.1.5.Tình hình lao động tiền lương 27

2.1.6.Tình hình quản lý vật tư 31

2.1.7.Tình hình tài chính của doanh nghiệp 33

2.1.8. Nội dung tài sản lưu động và TSCĐ 36

II.2.Phân tích tình hình quản lý vật tư ở Công ty May Phù Đống 40

2.1.Phân tích tình hình mua vật tư 40

2.2.Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch vật tư về số lượng 40

2.3.Phân tích kế hoạch vật tư về mặt chất lượng 42

2.4. Phân tích tính đồng bộkhi nhập vật tư 44

2.5.Phân tích về mặt kịp thời 45

2.6.Phân tích biến động chất lượng vật tư 46

2.7.Phân tích chủng loại vật tư cung ứng 48

2.8. Phân tích lượng vậ tư được giải phóng 49

2.9. Phân tích tình hình nguồn hàng 50

2.10.Phân tích hiệu suất sử dụng 51

2.11. Phân tích và xác định chi phí trên một triệu đồng giá trị sản phẩm 52

2.12.Tình hình sử dụng vật tư 53

2.13.Kế hoạch đặt hàng năm 2004 55

CHƯƠNG III

Một số biện pháp hoàn thiệnquản lý vật tư ở Công ty may Phù Đổng 62

1. Các yêu cầu hoàn thiện công tác quản lý vật tư 62

2. Các biện pháp cụ thể 62

3. Biện pháp 1 63

4. Biện pháp 2 66

5. Một số ý kiến về công tác quản lý vật tư ở Công ty May Phù Đổng 69

6.Nâng cao hiệu quả của việc tiết kiệm vật tư 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY