Phân tích các hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu khu vực I Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU CÔNG TY - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2

I. CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 2

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 4

PHẦN II: PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 9

I. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG NHẬP, XUẤT BÁN CỦA CÔNG TY 9

II. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 3 NĂM LIÊN CỦA CÔNG TY. 11

PHẦN III: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 14

I. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KINH DOANH 14

1. Phân tích và đánh giá quản trị kinh doanh theo các chức năng. 14

2. Phân tích và đánh giá theo các hoạt động quản trị tác nghiệp. 16

II. ƯU NH 18

1. Ưu điểm 18

2. Nhược điểm 19

KẾT LUẬN 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY