Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân cấp THCS

BÀI 1 : TÔN trọng lẽ phải

BÀI 2 :Liêm khiết

BÀI 3 :Tôn trọng người khác

BÀI 4 :Giữ chữ tín

BÀI 5 :Pháp luật và kỉ luật

BÀI 6 :Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh

BÀI 7 :Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - XH

BÀI 8 :Tôn trọng học hỏi các dân tộc khác

Kiểm tra 1 tiết

BÀI 9 :Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

BÀI 10 :Tự lập

BÀI 11 :Lao động tự giác và sáng tạo

BÀI 12 :Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

Ôn tập học kì

Kiểm tra HKI

Ngoại khóa ( Ma tuyù)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY