Phân phối chương trình Giáo dục công dân THCS

Tiết 1 Bài 1 Tôn trọng lẽ phải

Tiết 2 Bài 2 Liêm khiết

Tiết 3 Bài 3 Tôn trọng người khác

Tiết 4 Bài 4 Giữ gìn chữ tín

Tiết 5 Bài 5 Pháp luật và kỷ luật

Tiết 6 Bài 6 Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Tiết 7 Bài 8 Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Tiết 8 Ôn tập

Tiết 9 Kiểm tra viết

Tiết 10 Bài 9 Góp phần xây dung nếp văn hóa ở cộng đồng dân cư

Tiết 11 Bài 10 Tự lập

Tiết 12+13 Bài 11 Lao động tự giác và sáng tạo

Tiết 14+15 Bài 12 Quyền và nghĩ vụ của công dân trong gia đình

Tiết 16 Thực hành ngoại khóa các vẫn đề của địa phương và các nội dung đã học

Tiết 17 Ôn tập học kỳ 1

Tiết 18 Kiểm tra học kỳ 1

Học kỳ II

Tiết 19+20 Bài 13 Phòng chống tệ nạn xã hội

Tiết 21 Bài 14 Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

Tiết 22 Bài 15 Phòng chống tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại

Tiết 23 Bài 16 Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Tiết 24 Bài 17 Nghĩa vụ tôn trọng, bảo về tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Tiết 25 Bài 18 Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Tiết 26 Kiểm tra viết

Tiết 27 Bài 19 Quyền tự do ngôn luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY