Ôn thi tốt nghiệp THPT Đại số 11: Lượng giác

Câu 204. Nghiệm của phương trình cos2xcos x ˘ 0 thỏa điều kiện: 0 ˙ x ˙ ..

Câu 205. Cho phương trình (sin x¡1).cos x ˘ 0. Tìm tập hợp S tất cả các nghiệm thuộc khoảng

(¡ ; ) của phương trình đã cho.

A S ˘ n 2 ;¡ 2 o. B S ˘ n 2 o.

C S ˘ n¡ 2 o. D S ˘ n 2 ¯ k , k 2 Zo.

Câu 206. Tìm số nghiệm của phương trình sin3x ˘ 0 thuộc khoảng (0, ).

A 1. B 2. C 3. D 4.

Câu 207. Cho phương trình sin‡3x¡ 3 ·.cos‡x¡ 4 · ˘ 0. Tìm số nghiệm thuộc khoảng (0;2 )

của phương trình đã cho.

A 5. B 6. C 7. D 8.

Câu 208. Tìm số nghiệm thuộc khoảng (¡ ; ) của phương trình sin x¯sin2x ˘ 0.

A 3. B 1. C 2. D 4.

Câu 209. Tìm số nghiệm thuộc khoảng (0; ) của phương trình sin‡x¯ 3 ·¯sin5x ˘ 0.

A 4. B 5. C 6. D 7.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY