Luận Văn Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng

Tuyển tập các đề thi thử đại học, cao đẳng trên tạp chí qua các năm

Tuyển tập các đề thi thử đại học, cao đẳng trên tạp chí qua các năm


Câu IV: (2 điểm)1.Cho hai hình chóp SABCD và ' S ABCD có chung đáy là hình vuông ABCD cạnh a. Hai đỉnh S và ' S nằm vềcùng một phía đối với mặt phẳng ( ) ABCD , có hình chiếu vuông góc lên đáy lần lượt là trung đi ểm H của AD và trung điểm K của BC. Tính thểtích phần chung của hai hình chóp, biết rằ ...


Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử


II.3.2. Phương pháp electron Tiến hành theo 4 bước:  Bước 1: Viết sơ đồphản ứng, xác định chất oxi hoá, chất khử(dựa vào sựthay đổi sốoxi hoá).  Bước 2: Viết các nửa phương trình cho nhận electron. Tìm hệsốvà cân bằng sốe cho – nhận (đểtổng electron nhường = tổng electron nhận).  Bước 3: Đưa hệsố ...


Tóm tắt công thức vật lý 12

Tóm tắt công thức vật lý 12


Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì vận tốc của ánh sáng thay đổi nên bước sóng ánh sáng thay đổi còn năng lượng của phôtôn không đổi nên tần số của phôtôn ánh sáng không đổi. Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suố ...


Chuyên đề Phương trình - Bất phương trình đại số

Chuyên đề Phương trình - Bất phương trình đại số


II.Giải và biện luận phương trình bậc hai:1. Dạng: ax^2 + bx + c = 0 (1) với x: ẩn số và a,b,c : tham số 2. Giải và biện luận phương trình: Xét hai trường hợp Trường hợp 1:Nếu a = 0 thì (1) là phương trình bậc nhất : bx + c = 0• b khác 0 : phương trình (1) có nghiệm duy nhất x = -c/b• b = 0 và c khá ...


Bộ đề thi tuyển sinh Cao đẳng khối A, B môn Hóa năm 2009

Bộ đề thi tuyển sinh Cao đẳng khối A, B môn Hóa năm 2009


Câu 42:Nhúng một lá kim loại M (chỉcó hoá trịhai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch AgNO31M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan. Kim loại M là A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Zn. Câu 43:Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn ...


Tuyển tập các bài toán Vật lý Quang hình học

Tuyển tập các bài toán Vật lý Quang hình học


Câu 60. Cho một vật sáng có kích thước nhỏ đủ để có thể nhìn được. Hỏi vật phải đặt ở đâu để mắt có thể nhìn vật rõ nhất? A. Vật đặt ở vô cùng. B. Vật đặt ở trong giới hạn nhìn rõ của mắt. C. Vật đặt ở điểm cực cận của mắt. D. Vật đặt ở điểm cực viễn của mắt.Câu 61. Đặt vật nhỏ AB vuông góc trục chí ...


Tuyển tập kỷ yếu toán học Olympic trại hè Hùng Vương năm 2008

Tuyển tập kỷ yếu toán học Olympic trại hè Hùng Vương năm 2008


Mục lụcLời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Đề thi Olympic Toán học Hùng vương 81.1 Olympic Toán học Hùng vương lần thứ 1, năm 2005 . . . . . . . . . . . . 81.2 Olympic Toán học Hùng vương lần thứ 2, năm 2006 . . . . . . . . . . . . 91.3 Olympic Toán ...


Bộ đề thi tuyển sinh Đại học khối A, B môn Hóa năm 2007

Bộ đề thi tuyển sinh Đại học khối A, B môn Hóa năm 2007


Câu 27: Điện phân dung dịch CuCl2với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ởcatôt và một lượng khí X ởanôt. Hấp thụhoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH (ởnhiệt độthường). Sau phản ứng, nồng độNaOH còn lại là 0,05M (giảthiết thểtích dung dịch không thay đổi). Nồng độban ...


Phân loại Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ phân loại theo chủ đề ( Ôn 12 và Đại học)

Phân loại Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ phân loại theo chủ đề ( Ôn 12 và Đại học)


ESTE, LIPIT: Câu 1: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X làA. CH3OCO-CH2-COOC2H5. B. C2H5OCO-COOCH3.C. CH3OCO-COOC3H7. D. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5.Câu 2: Thuỷ phân este Z trong ...


Đề thi trắc nghiệm Sinh học (Hệ không phân ban)

Đề thi trắc nghiệm Sinh học (Hệ không phân ban)


Câu 18:Thể đa bội thường gặp ởA. vi sinh vật. B. thực vật. C. thực vật và động vật. D. động vật bậc cao. Câu 19: Đột biến gen là những biến đổi A. kiểu gen của cơthểdolai giống. B. trong vật chất di truyền ởcấp độtếbào. C. liên quan tới một hoặc một sốcặp nuclêôtit, xảy ra tại một điểmnào đó của phâ ...


Trắc nghiệm Vật lý hạt nhân

Trắc nghiệm Vật lý hạt nhân


133 : : Chọn câu đúng A. Trong ion đơn nguyên tử số proton bằng số electron B. Trong hạt nhân nguyên tử số proton phải bằng số nơtron C. Lực hạt nhân có bàn kính tác dụng bằng bán kính nguyên tử D.Trong hạt nhân nguyên tử số proton bằnghoặc nhỏ hơn số nơtron 134 : Chọn câu đúng : A. Chu kỳ bàn r ...


Giáo khoa Hóa vô cơ

Giáo khoa Hóa vô cơ


Hỗn hợp bột nhôm (Al) với bột sắt từ oxit (Fe3O4) hay sắt (III) oxit (Fe2O3) được gọi là hỗn hợp thermite(tecmit). Hỗn hợp tecmit được dùng để hàn các thanh sắt lớnbị nứt hay được dùng để chế tạo bom lửa. Vì phản ứng nhiệt nhôm giữa nhôm với oxit sắt tỏa lượng nhiệt rất lớn, có thể đạt tới nhiệt độ ...


Bộ đề thi tuyển sinh Đại học khối A, B môn Hóa năm 2008

Bộ đề thi tuyển sinh Đại học khối A, B môn Hóa năm 2008


Câu 38:Este X có các đặc điểm sau: - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2và H2O có sốmol bằng nhau; - Thuỷphân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có sốnguyên tửcacbon bằng một nửa sốnguyên tửcacbon trong X). Phát biểu không đúng là: A. Đốt cháy hoàn toàn 1 m ...


Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT - Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT - Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm


PHẦN 2. CÂU HỎI TRĂC NGHIỆMCâu 1: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa làA. KNO3. B. FeCl3. C. BaCl2. D. K2SO4.Câu 2: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NaCl. B. Na2SO4. C. NaOH. D. NaNO3. Câu 3: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịc ...


Hướng dẫn giải 8 bộ đề thi môn Hoá

Hướng dẫn giải 8 bộ đề thi môn Hoá


2. Cho hỗn hợp khí lần lỷợt đi qua các ốngmắc nối tiếp, đốt nóng ống đựngCuOvà đựngP trắng (hoặc thứ tự ngỷợc lại) và khí đi ra ống đựngKOH(hoặcNaOH) (hoặc bình dung dịchBa(OH)2v.v.) và qua ống P2O5 hoặc bìnhH2SO4đặc. Các phản ứng : 2. Cho hỗn hợp khí lần lỷợt đi qua các ốngmắc nối tiếp, đốt nóng ố ...


Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý - Phần dao động cơ học

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý - Phần dao động cơ học


Câu 103) Hai lòxo cócùng chiều dài tựnhiên. Khi treo vật m = 200g bằng lòxo K1 thìnódao động với chu kỳT1 = 0,3s. Thay bằng lòxo K2 thìchu kỳlàT2 = 0,4(s). Nối hai lòxo trên thành một lòxo dài gấp đôi rồi treo vật m trên vào thìchu kỳlà:A. 0,7 s B. 0,35 s C. 0,5 s D. 0,24 sCâu 104) Hai lòxo cócùng c ...


Vật lý 12 nâng cao - Dao động cơ học

Vật lý 12 nâng cao - Dao động cơ học


Bài 18 Một vật có khối lượng m treo bằng một lò xo vào một điểm cố định O thì dao động với tần số 5 Hz, treo thêm một gia trọng m = 38 g thì tần số dao động là 4,5 Hz. Tính m và độ cứng của lò xo.Bài 19 Một lò xo có k = 10 N/m được gắn với quả cầu để làm con lắc. Con lắc dao động 27 chu kì hết 54 s. ...


Tuyển tập đề tuyển sinh đại học - Cao đẳng năm 2007 - môn Anh văn

Tuyển tập đề tuyển sinh đại học - Cao đẳng năm 2007 - môn Anh văn


Chọn câu được viết tốt nhất với các từ cho sẵn: 76. worlds oceans / vast / cope / present levels / pollution A. The worlds oceans are so vast that they can cope with the present levels of pollution. B. The worlds oceans are too vast to cope with the present levels of pollution. C. The worlds oceans ...


Bộ đề thi tuyển sinh Đại học khối A, B môn Hóa năm 2009

Bộ đề thi tuyển sinh Đại học khối A, B môn Hóa năm 2009


Câu 30:Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng sốnguyên tửcacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thểtích 6,72 lít (ở đktc). Sốmol, công thức phân tửcủa M và N lần lượt là A. 0,1 mol C2H4và 0,2 mol C2H2. B. 0,2 mol C2H4và 0,1 mol C2H2. C. 0,1 mol C3H6và 0,2 mol C3H4. D. 0,2 mo ...


Đề thi trắc nghiệm môn Vật lý ( Ban khoa học tự nhiên)

Đề thi trắc nghiệm môn Vật lý ( Ban khoa học tự nhiên)


Câu 14:Tại cùng một vịtrí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳdao động riêng lần lượt là T1= 2,0s và T2= 1,5s, chu kỳdao động riêng của con lắc thứba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là A. 4,0s. B. 3,5s. C. 2,5s. D. 5,0s. Câu 15:Cường độdòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện ...