Ôn tập môn Toán 11 - Phần đại số

Câu 9. Giải phương trình sin 2x – sin 2x cos x = 0

A. x = kπ, k là số nguyên B. x = π/4 + kπ/2, k là số nguyên

C. x = kπ/2, k là số nguyên D. x = π/2 + kπ, k là số nguyên

Câu 10. Giải phương trình sin 4x = cos x

A. x = π/10 + k2π/5 V x = –π/6 + k2π/3, k là số nguyên

B. x = –π/10 + k2π/5 V x = π/6 + k2π/3, k là số nguyên

C. x = –π/10 + k2π/5 V x = –π/6 + k2π/3, k là số nguyên

D. x = π/10 + k2π/5 V x = π/6 + k2π/3, k là số nguyên

Câu 11. Giải phương trình tan 3x cot x = 1

A. x = kπ/4, k là số nguyên B. x = π/4 + kπ/2, k là số nguyên

C. x = kπ/2, k là số nguyên D. phương trình vô nghiệm

Câu 12. Giải phương trình tan 2x = tan x

A. x = kπ, k là số nguyên B. x = –π/4 + kπ, k là số nguyên

C. x = kπ/3, k là số nguyên D. x = π/4 + kπ, k là số nguyên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY