Ôn tập các bài Toán có lời

Bài 19: Ba vòi cùng chảy vào một cái bể không có nước. Nếu vòi thứ nhất và vòi thứ hai cùng chảy trong 9 giờ thì đầy 3/4 bể, nếu vòi thứ hai và vòi thứ ba cùng chảy trong 5 giờ thì đầy 7/12 bể, nếu vòi thứ nhất và vòi thứ ba cùng chảy trong 6 giờ thì đầy 3/5 bể. Hỏi nếu ba vòi cùng chảy thì sau bao lâu bể sẽ đầy ?

Bài 20: Ba vòi cùng chảy vào một cái bể. Nếu vòi I và vòi II cùng chảy thì 7 15 giờ đầy bể, vòi thứ II và vòi thứ III cùng chảy thì 10 27 giờ đầy bể, còn vòi I và vòi III cùng chảy thì 8 giờ đầy bể. Hỏi nếu ba vòi cùng chảy thì sau bao lâu bể sẽ đầy ?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY