Ôn chương 1, 2 lần 3 Vật lý 11

Câu 13: Tính lực tương tác điện giữa một electron và một prôtôn khi chúng đặt cách nhau 2. 10-9cm:

A. 0, 85. 10-7N B. 5, 76. 10-7N C. 9. 10-7N D. 6, 6. 10-7N

Câu 14: Trong một đoạn mạch có điện trở thuần không đổi, nếu muốn tăng công suất tỏa nhiệt lên 4 lần thì phải

A. tăng hiệu điện thế 2 lần. B. giảm hiệu điện thế 2 lần.

C. giảm hiệu điện thế 4 lần. D. tăng hiệu điện thế 4 lần.

Câu 15: Cho đoạn mạch điện trở 10 Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của mạch là

A. 24 kJ. B. 2,4 kJ. C. 40 J. D. 120 J.

Câu 16: Hai điện tích đặt gần nhau, nếu giảm khoảng cách giữa chúng đi 2 lần thì lực tương tác giữa 2 vật sẽ:

A. tăng lên 2 lần B. giảm đi 2 lần C. giảm đi 4 lần D. tăng lên 4 lần

Câu 17: Một nguồn điện có suất điện động 2 V thì khi thực hiện một công 10 J, lực lạ đã dịch chuyển một điện lượng qua nguồn là

A. 5 C. B. C. 20 C. C. 20 D. 50 C.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY