Luận Văn Nông - Lâm - Ngư

Thiết kế tổ chức thi công tuyến dẫn dòng – cụm công trình đầu mối hồ chứa nước cửa đạt (kèm bản vẽ)

Thiết kế tổ chức thi công tuyến dẫn dòng – cụm công trình đầu mối hồ chứa nước cửa đạt (kèm bản vẽ)


Hồ chứa nước Cửa Đạt đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt báo cáo tiền khả thi tại văn bản số 1359/CP-NN, ngày 14/11/1998 và Báo cáo NCKT tại quyết định số 130/QD-TTg ngày 29/01/2003.Ngày 07/04/2004 chính phủ có quyết định số 384/QD-TTg “Quyết định của Thủ tướng chính phủ v/v Đầu tư Dự án Hồ chứa n ...


Đề tài Khảo sát và đánh giá hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Phước Hiệp

Đề tài Khảo sát và đánh giá hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Phước Hiệp


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iiLỜI CẢM ƠN iiiLỜI NÓI ĐẦU ivMỤC LỤC viDANH MỤC BẢNG BIỂU ixDANH MỤC HÌNH ẢNH xiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xiiCHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 11.1 CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 21.1.1 Các vấn đề môi trường trên thế giới 21.1.2 Cá ...


Thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho chung cư FESTIVAL

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho chung cư FESTIVAL


I. ĐỊA ĐIỂM:Công trình Căn hộ cao cấp Festival tọa lạc trn đường 31 Cao Thắng, Q. Ph Nhuận, Thnh Phố Hồ Chí Minh.II. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:1. GIAO THÔNG: - Vị trí công trình sẽ nằm trên trục đường Cao Thắng.- Vấn đề đặt ra l cần phải có sự quyết định của cơ quan quản lý công trình xây dựng của ...


Công trình thủy điện Nậm Pông (kèm bản vẽ)

Công trình thủy điện Nậm Pông (kèm bản vẽ)


MỤC LỤC 1PHẦN I :GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH 4CHƯƠNG 1: Tổng quan về công trình 41.1 Giới thiệu về công trình : 41.2 Nhiệm vụ công trình: 4CHƯƠNG 2: Các tai liệu điều tra thu thập được 52.1 Tài liệu về địa hình,địa chất: 52.2 Tài liệu thủy văn : 62.3 Tài liệu về dân sinh kinh tế tại khu vực d ...


Đề tài thực tập thủy văn

Đề tài thực tập thủy văn


ĐO ĐẠC THU THẬP TÀI LIỆU THỦY VĂNI. Trạm khí tượng Đông Hà Quảng Trị1 Thông tin tổng quanVị trí địa lý: nằm tại khu vực đồng bằng phía bắc Đông Hà Quảng TrịQuy mô trạm đo: trạm đo khí tượng cấp 2, Bán kính hoạt động 550km. Số liệu chính xác trong khoảng 120-480 km.Phạm vi ứng dụng các số liệu: phục ...


Đề tài : Thiết kế cải tạo hệ thống cấp nước thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định (kèm bản vẽ)

Đề tài : Thiết kế cải tạo hệ thống cấp nước thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định (kèm bản vẽ)


Quy Nhơn là thành phố của tỉnh Bình Định, ven biển trung bộ Việt Nam. Tỉnh Bình Định được giới hạn bởi 134km bờ biển phía Đông, tỉnh Quảng Ngãi ở phía Bắc, tỉnh Phú Yên ở phía Nam và tỉnh Gia Lai ở phía Tây.Tọa độ địa lý của thành phố tại 13046’ vĩ độ Bắc 119014’độ kinh Đông, phía Bắc giáp huyện Tuy ...


Thiết kế hồ chứa nước Sông Hinh - Phương án 1 (kèm bản vẽ)

Thiết kế hồ chứa nước Sông Hinh - Phương án 1 (kèm bản vẽ)


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH. 21.1. VỊ TRÍ VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH. 21.2. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN. 21.3. ĐIỀU KIỆN DÂN SINH KINH TẾ VÀ NHU CẦU DÙNG NƯỚC. 141.4. CẤP CÔNG TRÌNH VÀ CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ. 17CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN THUỶ LỢI. 192.1.LỰA CHỌN VÙNG TUYẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 192.2. TÍNH TOÁN ...


Đề tài Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã Châu Đốc – tỉnh An Giang công suất 20000 m3/ngàY (kèm bản vẽ)

Đề tài Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã Châu Đốc – tỉnh An Giang công suất 20000 m3/ngàY (kèm bản vẽ)


Thò xaõ Chaâu Ñoác ñaõ ñöôïc hình thaønh töø khaù sôùm (1932), hieän taïi laø ñoâ thò thöù hai cuûa tænh An Giang, sau thaønh phoá tænh lî Long Xuyeân. Söï phaùt trieån nhanh kinh teá – xaõ hoäi cuûa thò xaõ trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ñaõ laøm cho nhu caàu duøng nöôùc cuûa thò xaõ taêng leân nhanh ...


Thiết kế hồ chứa nước ĐămBri

Thiết kế hồ chứa nước ĐămBri


Dự án thủy điện Đa M’Bri thuộc tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 140km về hướng Đông Bắc và cách thị xã Bảo Lộc 21km về phía Tây. Thủy điện Đa M’Bri thuộc loại thủy điện đường dẫn. Vị trí đập có tọa độ 11024’55” độ vĩ Bắc, 107039’45” độ kinh Đông, cách hợp lưu với suối Đa Br’Len về ph ...


Đề tài Thử nghiệm nuôi thu sinh khối Artemia franciscana tại Ninh Ích - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Đề tài Thử nghiệm nuôi thu sinh khối Artemia franciscana tại Ninh Ích - Ninh Hòa - Khánh Hòa


MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 31.1. Đặc điểm sinh học của Artemia. 31.1.1. Hệ thống phân loại và đặc điểm phân bố 31.1.2. Hình thái 31.1.3. Đặc điểm dinh dưỡng của Artemia 41.1.4. Khả năng thích nghi với điều kiện sống ...


Đề tài Xây dựng hồ chứa thuộc huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa (kèm bản vẽ)

Đề tài Xây dựng hồ chứa thuộc huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa (kèm bản vẽ)


1.1. Vị trí công trìnhĐịa điểm xây dựng hồ chứa thuộc huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hoá. Công trình đầu mối được xây dựng trên sông Chu thuộc xã Xuân Mỹ có toạ độ địa lý vào khoảng 105o17’ kinh độ Đông, 19o53’ vĩ độ Bắc và cách thành phố Thanh Hoá khoảng 70km về phía Đông Nam. Vị trí công trình đầu m ...


Đồ àn môn học Thủy Lực công trình

Đồ àn môn học Thủy Lực công trình


. Chọn các đại lượng của đập T. Đập T là đập thực dụng mặt cắt hình cong không chân không loại 2. Chọn số nhịp đập n=9 Chiều rộng tràn nước của mỗi nhịp đập b=10m. Chọn mố bên và mố trụ của đập lượn tròn. Chiều dày mố trụ d=2m.Chiều dày mố bên d’=1m.Chiều dày a = 1m. Đập có góc α = 450, góc β = 600 ...


Công trình hồ chứa Cửa Đạt (kèm bản vẽ)

Công trình hồ chứa Cửa Đạt (kèm bản vẽ)


CHƯƠNG 0 : MỞ ĐẦU 6CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG 61.1. VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH 61.2. NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH 61.3. QUY MÔ, KẾT CẤU CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 61.3.1. Cấp công trình 61.3.2. Tuyến công trình và phương án bố trí công trình khu đầu mối đập chính 71.3.3. Các thông số chính của công trình đầu mối 71.4. ...


Luận văn Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân cho phần diện tích mở rộng 200 ha

Luận văn Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân cho phần diện tích mở rộng 200 ha


Trạm xử lý nước cấp của Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân được xây dựng chủ yếu để cấp nước cho sản xuất và hổ trợ một phần luợng nước đang thiếu hiện nay của Khu Công Nghiệp. Nguồn nước để xử lý là nước ngầmMuc tiêu của luận văn này: “Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân cho ...


Ứng dụng phần mềm Wincc điều khiển hệ thống nước

Ứng dụng phần mềm Wincc điều khiển hệ thống nước


MỤC LỤCCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 3CHƯƠNG II: SOẠN THẢO PROJECT WINCC 7CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM WINCC ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG NƯỚC 13 MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 3 CHƯƠNG II: SOẠN THẢO PROJECT WINCC 7 CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM WINCC ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG NƯỚC 13


Đề tài Bảo vệ thành vách và tiêu nước cho hố móng Cát Chảy

Đề tài Bảo vệ thành vách và tiêu nước cho hố móng Cát Chảy


1 Bảo vệ thành vách và tiêu nước cho hố móng 11.1 Mục đích nghiên cứu 11.2 Nội dung nghiên cứu 12 Các phương pháp bảo vệ hố móng bằng cọc hàng 12.1 Giới thiệu phương pháp chắn giữ bằng cọc hàng 12.2 Giới thiệu khai quát các phương pháp tính toán 32.2.1 Tính kết cấu chắn giữ bằng cọc hàng kiểu con so ...


Đồ án Thiết kế cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Sông Công – Thái Nguyên

Đồ án Thiết kế cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Sông Công – Thái Nguyên


Thị xã Sông Công là đô thị thuộc tỉnh thái nguyên được nhà nước chính thức quyết định thành lập năm 1985 trên cơ sở nâng cấp và mở rộng thị trấn Gò Đầm. Trên thực tế sự hình thành và phát triển của khu công nghiệp và tập trung dân cư này đã bắt đầu từ nhưng năm 1970 cung với sự XD các khu công nghiệ ...


Đề tài Mạng lưới cấp nước TP Rạch Giá (kèm bản vẽ)

Đề tài Mạng lưới cấp nước TP Rạch Giá (kèm bản vẽ)


Cũng như không khí và ánh sáng, nước không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Trong các khu dân cư, nước phục vụ không những cho mục đích sinh hoạt mà còn phục cho hàng loạt các ngành công gnhiệp khác nhau. Một ngôi nhà hiện đại, quy mô lớn nhưng lại không có nước khác nào cơ thể không có máu. ...


Hệ thống thoát nước sinh hoạt

Hệ thống thoát nước sinh hoạt


1. Bản đồ qui hoạch phát triển Thị xã Đồng Xoài đến năm 2020. 2. Mật độ dân số. + Khu vực I: mật độ dân số n = 250 người/ha. + Khu vựcII: mật độ dân số n = 300 người/ha.3. Tiêu chuẩn thải nước + Khu vực I : tiêu chuẩn thải nước q0 = 150 l/người . ngđ. + Khu vực II: tiêu chuẩn thải nước q0 = 190 l/n ...


Chuyên đề Xây dựng phần mềm tính toán chiều sâu đóng cọc gia cố hố móng công trình

Chuyên đề Xây dựng phần mềm tính toán chiều sâu đóng cọc gia cố hố móng công trình


CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN,ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ QUY HOẠCH THỊ XÃ SẦM SƠN 51.1. Điều kiện tự nhiên 51.1.1. Vị trí địa lý. 51.1.2. Đặc điểm khí hậu. 51.1.3. Địa chất thuỷ văn. 51.1.4.Địa chất công trình 51.2. Hiện trạng tự nhiên, kinh tế xã hội, dân số xây dựng và hiện trạng các h ...