Những vấn đề pháp lý về sáng lập viên Công ty cổ phần

Quyền duy nhất được duy trì bởi công ty cổ phần để chống lại các sáng lập viên là

quyền yêu cầu họ trả lại các lợi ích bí mật. Quyền khởi kiện sáng lập viên do phạm nghĩa vụ

uỷ thác với công ty cổ phần là quyền của công ty chứ không phải là quyền của cá nhân các cổ

đông. Quyền này chỉ phát sinh khi sáng lập viên trở thành giám đốc hoặc người quản lý của

công ty được thành lập.

* Hệ quả pháp lý của hành vi vi phạm nghĩa vụ của sáng lập viên với công ty cổ phần

 Huỷ bỏ hợp đồng tiền công ty do sáng lập viên đã ký kết nhân danh công ty: Quyền

yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng chỉ thực hiện được khi đảm bảo được nguyên tắc restitutio in

integrum (hoàn trả lại tình trạng ban đầu). Tức là không có bất kỳ bên thứ ba ngay tình nào

khác có được lợi ích từ tài sản trong hợp đồng, hoặc có sự trì hoãn của công ty trong việc

quyết định huỷ bỏ hợp đồng sau khi đã phát hiện ra hành vi của sáng lập viên mà trong thời

gian đó vị trí của sáng lập viên đã thay đổi.

 Bồi hoàn các lợi ích bí mật: Theo quan điểm của các luật gia Common Law thì công

ty chỉ có thể yêu cầu bồi hoàn khi sáng lập viên nhận được lợi ích từ tài sản sau khi anh ta trở

thành sáng lập viên của công ty. Với những lợi ích mà một người nhận được từ tài sản trước

khi trở thành sáng lập viên công ty thì công ty không có quyền yêu cầu hoàn trả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY