Những vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Lời nói đầu 1

I/Những vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 2

1/Doanh nghiệp nhà nước và vị trí của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân 2

1.1Nhận thức và các quan niệm về doanh nghiệp nhànước(DNNN) . 2

1.2/Khái niệm và những ưu điểm của công ty,doanh nghiệp cổ phần hoá . 3

1.3/Tính tất yếu phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước . 4

1.3.1/Tính chất của DNNN . .4

1.3.2/Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là một xu hướng tất yếu . 5

II/Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta và đề ra các phương hướng giải quyết 7

1/Chủ trương của Đảng về chương trình cổ phần hoá DNNN . . 7

2.Những thành tựu và hạn chế . 8

2.1 Thành tựu . . 8

2.2/Những hạn chế . . 9

3/Đề xuất các giải pháp . 10

Kết luận . 12

Tài liệu tham khảo . 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY