Những thứ khác trên Internet

Chia sẻ tệp là cái gì và làm việc như thế nào?Việc chia sẻ tệp chính xác là: chia sẻ các tệp với những người dùng khác qua Internet. Để dùng chia sẻ tệp, cần một ứng dụng chia sẻ tệp trên máy tính của mình. Một khi phần mềm đã được cài đặt lên hệ thống của em, nó sẽ nối máy tính của em đến một máy phục vụ chính. Máy phục vụ không lưu các tệp. Các tệp đó được lưu trên hàng nghìn máy tính giống như của các em qua Internet. Máy phục vụ chứa một danh sách các máy ngang hàng trên mạng và một chỉ mục của các tệp trên hệ thống khác đó. Máy tính của các em, qua phần mềm chia sẻ tệp, liên hệ với một trong các hệ thống khác giữ các tệp em muốn truy nhập. Phần mềm sẽ gửi địa chỉ máy tính của các em, định danh của các em từ phần mềm chia sẻ tệp, và yêu cầu thông tin em muốn. Máy tính khác đó sau đó gửi thông tin qua Internet trực tiếp đến máy tính của các em. Như vậy, hệ thống chia sẻ tệp ngang hàng để các em kết nối với người khác trên Internet và chia sẻ tệp giữa các hệ thống.

Chia sẻ tệp là cái gì và làm việc như thế nào?

Việc chia sẻ tệp chính xác là: chia sẻ các tệp với những người dùng khác qua Internet. Để dùng chia sẻ tệp, cần một ứng dụng chia sẻ tệp trên máy tính của mình. Một khi phần mềm đã được cài đặt lên hệ thống của em, nó sẽ nối máy tính của em đến một máy phục vụ chính. Máy phục vụ không lưu các tệp. Các tệp đó được lưu trên hàng nghìn máy tính giống như của các em qua Internet. Máy phục vụ chứa một danh sách các máy ngang hàng trên mạng và một chỉ mục của các tệp trên hệ thống khác đó.

Máy tính của các em, qua phần mềm chia sẻ tệp, liên hệ với một trong các hệ thống khác giữ các tệp em muốn truy nhập. Phần mềm sẽ gửi địa chỉ máy tính của các em, định danh của các em từ phần mềm chia sẻ tệp, và yêu cầu thông tin em muốn. Máy tính khác đó sau đó gửi thông tin qua Internet trực tiếp đến máy tính của các em. Như vậy, hệ thống chia sẻ tệp ngang hàng để các em kết nối với người khác trên Internet và chia sẻ tệp giữa các hệ thống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY