Những nguyên nhân làm chậm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối vối đất ở

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I- Lý luận chung về GCN QSDĐ 2

1. Bản chất của GCN QSDĐ 2

2. Đối tượng, điều kiện, thủ tục và thẩm quyền cấp GCN QSDĐ 4

II- Thực trạng công tác cấp GCN QSDĐ 8

1. Vai trò của GCN QSDĐ 8

2. Thực trạng công tác cấp GCN QSDĐ 9

III- Những nguyên nhân làm chậm tiến độ cấp GCN QSDĐ 10

1. Nguyên nhân từ phía người sử dụng. 11

2. Nguyên nhân từ phía cơ quan quản lý Nhà nước. 13

IV- Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ cấp GCN QSDĐ. 22

1. Kiện toàn bộ máy giúp UBND các cấp quản lý Nhà nước về đất đai. 22

2. Tập huấn nghiệp vụ về GCN QSDĐ. 23

3. Cần phải tổ chức tốt công tác cấp GCN QSDĐ. 24

4. Hoàn thiện hệ thống chính sách và cải cách hành chính. 25

5. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng cho nhân dân. 26

KẾT LUẬN 27

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY