Luận Văn Ngôn Ngữ Học

Tên gọi của sông Hồng: dấu tích biểu hiện nét đa dạng văn hoá trong lịch sử người Việt

Tên gọi của sông Hồng: dấu tích biểu hiện nét đa dạng văn hoá trong lịch sử người Việt


Khi chảy vào Việt Nam sách sử xưa cho biết sông Hồng có các tên là sông Thao, sông Nhị/Nhĩ Hà, sông Phú Lương, sông Bạch Hạc, sông Tam Đới, sông Đại Hoàng, sông Xích Đằng, sông Hoàng Giang và sông Lô hay Lô Giang. Những tên gọi này được sách sử ghi chép lại cụ thể như sau: - Sông Thao [NVS, (2003) 3 ...


Ebook Ngữ pháp tiếng Anh

Ebook Ngữ pháp tiếng Anh


Mụclục Tómtắt ngữ pháp tiếng Anh . 7 1. Cấu trúc chungcủamột câu trong ti ếng Anh: . 7 1.1 Subj ect (chủ ngữ): . 7 1.2 Verb(độngtừ): . 7 1.3 Complement (vị ngữ): . 8 1.4 Modifier (trạngtừ): . 8 2. Noun phrase (ngữ danhtừ). 8 2.1 Danhtừ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun): . 8 2.2 ...


Chuyên đề Nghiên cứu ngữ pháp ngữ nghĩa của lời có gì khác với nghiên cứu ngữ pháp - ngữ nghĩa của câu

Chuyên đề Nghiên cứu ngữ pháp ngữ nghĩa của lời có gì khác với nghiên cứu ngữ pháp - ngữ nghĩa của câu


Câu hỏi vốn là hình thức thể hiện hành động ngôn trung hỏi mà mục đích là hỏi điều chưa rõ và yêu cầu đối ngôn trả lời điều chưa rõ đó. Khi đặt câu hỏi, người hỏi đã tiền giả định là người nghe phải biết điều chưa rõ đó hơn mình và có thể giải đáp được. Nội dung của vấn đề cần hỏi rất rộng nên không ...


Cấu trúc cú pháp của câu tiếng Việt: Chủ -Vị hay Đề - Thuyết?

Cấu trúc cú pháp của câu tiếng Việt: Chủ -Vị hay Đề - Thuyết?


Xuất phát từ quan điểm cho rằng các đơn vị ngôn ngữ khác nhau ở chức năng, và cấu trúc của một đơn vị bao giờ cũng được xây dựng để thực hiện chức năng của nó, chúng tôi thấy rằng để phân tích cấu trúc cú pháp của câu và cú, cần xét xem chúng giống nhau hay khác nhau về mặt chức năng. Hiện nay, các ...


Học tiếng Anh theo phương pháp Crazy English

Học tiếng Anh theo phương pháp Crazy English


7. Năm bí quyết học thuộc: A, ngày nào cũng học, không được ngừng lại dù chỉmột ngày, giống như ăn cơm vậy; nhưvậy, cảm giác vềngôn ngữcủa bạn ngày nào cũng đều được nâng cao! B: Nhất định cần phải đọc theo băng, nhưthếmới có thể đảm bảo được hiệu quảtốt nhất. C: học thuộc rồi vẫn tiếp tục phải học ...


Tiểu luận Đối chiếu từ thân tộc Anh - Việt

Tiểu luận Đối chiếu từ thân tộc Anh - Việt


MỤC LỤC I. DẪN LUẬN 11. Mục đích và ý nghĩa của đề tài 12. Phương pháp làm việc 1II. NỘI DUNG 21. Đặt vấn đề 22. Đối chiếu từ thân tộc Anh - Việt 2III. TIỂU KẾT 9 MỤC LỤC I. DẪN LUẬN 1 1. Mục đích và ý nghĩa của đề tài 1 2. Phương pháp làm việc 1 II. NỘI DUNG 2 1. Đặt vấn đề 2 2. Đối ...


Cơ sở ngôn ngữ học của nghiên cứu dịch thuật và bộ môn Dịch thuật học

Cơ sở ngôn ngữ học của nghiên cứu dịch thuật và bộ môn Dịch thuật học


DTH mô tả (Descriptive Tranlation Studies - DTS) là phân môn xuất hiện sớm nhất trong lịch sử nghiên cứu dịch thuật và hiện nay vẫn phát triển mạnh mẽ. Mục đích chính của DTH mô tả là mô tả một cách khách quan hoạt động dịch thuật mà không đặt vấn đề xây đựng các kh ...


Luận văn Dạy - Học ca dao trong ngữ văn 10 theo hướng tích hợp và tích cực

Luận văn Dạy - Học ca dao trong ngữ văn 10 theo hướng tích hợp và tích cực


Mục lụcMở đầu .11. Lý do chọn đề tài . 12. Lịch sử vấn đề . 33. Mục đích nghiên cứu . 114. Đối tượng nghiên cứu. 115. Nhiệm vụ nghiên cứu . 116. Phương pháp nghiên cứu . 127. Giả thuyết của luận văn . 128. Bố cục của luận văn . 12Nội dung . 13Chương 1: Cơ sở lý luận của việc dạy - học ca dao theo hư ...


Đề tài Bước đầu tìm hiểu về tiếng Hà Nội trong phương ngữ Bắc theo chiều dài lịch sử (Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ học)

Đề tài Bước đầu tìm hiểu về tiếng Hà Nội trong phương ngữ Bắc theo chiều dài lịch sử (Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ học)


MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 4Tiếng Hà Nội trong mối quan hệ giữa các phương ngữ Bắc – Trung - Nam 4CHƯƠNG II 12Tiếng Hà Nội với tiếng Việt toàn dân 12CHƯƠNG III 14Tiếng Hà Nội với vấn đề địa lý và cư dân Hà Nội 14KẾT LUẬN 22 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I 4 Tiếng Hà Nội trong mối quan hệ giữa các phươ ...


Lý thuyết làn sóng trong nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Thăng Long - Hà Hội

Lý thuyết làn sóng trong nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Thăng Long - Hà Hội


Lịch sử cho thấy, vào khoảng đầu Công nguyên, người Việt ở đất Giao Chỉ, đặc biệt là ở vùng Long Biên - Hà Nội, đã bắt đầu tiếp xúc với tiếng Hán do việc các quan thái thú bắt đầu mở trường dạy chữ Hán ở Long Biên. Khi Trung Hoa loạn lạc, rất nhiều người thuộc tầng lớp quan lại Trung Hoa đã chạy san ...


Dự án xây dựng và phát triển thư viện điện tử tại trung tâm thông tin – thư viện, đại học quốc gia Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo đẳng cấp quốc tế

Dự án xây dựng và phát triển thư viện điện tử tại trung tâm thông tin – thư viện, đại học quốc gia Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo đẳng cấp quốc tế


MỤC LỤC PHẦN 1. 3TỔNG QUAN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP LẠC VIỆT VEBRARY 3Giới thiệu tổng quan phần mềm Lạc Việt Vebrary – Những đặc điểm nổi bật 4Điển hình triển khai tại Trung tâm Thông tin tư liệu, Đại học Đà Nẵng 6Điển hình triển khai tại Trung Tâm ...


Tiểu luận Khảo sát từ loại tiếng việt trong truyện ngắn “kép tư bền” của Nguyễn Công Hoan (Môn: Phong cách học tiếng Việt)

Tiểu luận Khảo sát từ loại tiếng việt trong truyện ngắn “kép tư bền” của Nguyễn Công Hoan (Môn: Phong cách học tiếng Việt)


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài 12. Lý do chọn truyện ngắn “Kép Tư Bền” 13. Phương pháp nghiên cứu 2NỘI DUNG 3I. Những vấn đề liên quan 31. Định nghĩa truyện ngắn (theo từ điển thuật ngữ văn học) của Gs Trần Đình Sử 32. Đặc điểm truyện ngắn 33. Đặc điểm truyện ngắn trước 1954 4II. Tiểu Sử ...


Văn hoá ngôn từ, phong cách ngôn ngữ thơ Hồ Chí Minh và việc dịch bài thơ "chiều tối"

Văn hoá ngôn từ, phong cách ngôn ngữ thơ Hồ Chí Minh và việc dịch bài thơ "chiều tối"


Để có thể giúp cho người đọc hiểu đúng cái cốt lõi của văn hóa ngôn từ và phong cách hiện đại trong thơ Hồ Chí Minh, chúng tôi đề nghị dịch bài thơ này như sau: Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ Chòm mây lơ lửng giữa từng không Có cô xóm núi xay ngô tối Xay hết lò than đã rực hồng. Với cách dịch này, ta ...


Đề tài Khảo sát và phân loại câu đơn trong tiểu thuyết “Thời xa vắng” của tác giả Lê Lựu

Đề tài Khảo sát và phân loại câu đơn trong tiểu thuyết “Thời xa vắng” của tác giả Lê Lựu


MỤC LỤC I. Cơ sở lý thuyết 11. Câu đơn 12. Phân loại câu đơn 13. Mô hình tổng quát câu đơn 2II. Tư liệu 41. Câu đơn bình thường 42. Câu đơn đặc biệt 17III. Nhận xét 21 MỤC LỤC I. Cơ sở lý thuyết 1 1. Câu đơn 1 2. Phân loại câu đơn 1 3. Mô hình tổng quát câu đơn 2 II. Tư liệu 4 1. Câu đơn bì ...


Luận văn Một vài tìm hiểu về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc Mường ở Phú Thọ hiện nay

Luận văn Một vài tìm hiểu về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc Mường ở Phú Thọ hiện nay


MỤC LỤC  Mở đầu Chương I : Nguồn gốc lịch sử của người Mường ở Phú Thọ I. Nguồn gốc lịch sử của người Mường ở Phú Thọ Chương II : Tín ngưỡng và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mường ở Phú Thọ 2.1. Khái niệm tín ngưỡng 2.2. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mường ở Phú Thọ hiện nay Chương I ...


Luận văn Nghiên cứu địa danh huyện Bình Liêu và thị xã Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh

Luận văn Nghiên cứu địa danh huyện Bình Liêu và thị xã Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh


MỤC LỤCMục lục . iMở đầu . 11. Lý do chọn đề tài . 12. Mục đích nghiên cứu . 33. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 34. Phương pháp nghiên cứu và xử lý tài liệu . 45. Những đóng góp của luận văn . 66. Bố cục luận văn . 7Chương 1: Những cơ sở lý thuyết liên quan đến địa danh và địa danh học. 81.1. Khái ...


Đề tài Lỗi từ vựng trong báo Tiền Phong

Đề tài Lỗi từ vựng trong báo Tiền Phong


MỤC LỤC 1. Lý do chọn đề tài 12. Đối tượng nghiên cứu 13. Nhiệm vụ 14. Lịch sử nghiên cứu 25. Phạm vi tư liệu và phạm vi đề tài 26. Phương pháp nghiên cứu 2NỘI DUNG 3I. Cơ sở lí thuyết liên quan đến đề tài 31. Từ là gì? 32. Chuẩn ngôn ngữ 33. Lỗi ngôn ngữ 5II. Khảo sát lỗi 61. Lỗi sử dụng từ không c ...


Đề tài Nghiên cứu tục lệ ăn trầu của người Việt

Đề tài Nghiên cứu tục lệ ăn trầu của người Việt


MỤC LỤC Lời mở đầuI. Nguồn gốc của tục ăn trầuII. Trồng trầu cauIII. Trầu cau trong đời sống văn hóa cổ truyền người Việt1. Cách ăn trầu của người Việt1.1. Cấu tạo miếng trầu1.2. Bổ cau2. Văn hóa người Việt được thể hiện qua cách têm trầu3. Cau trầu trong một số nghi lễ3.1. Miếng trầu cúng mụ3.2. Tr ...


Luận văn Ảnh hưởng của ngôn ngữ nói đến ngôn ngữ viết của học sinh trung học phổ thông (trên cứ liệu những bài làm văn của học sinh trường THPT Lương Thế Vinh - Thành phố Thái Nguyên)

Luận văn Ảnh hưởng của ngôn ngữ nói đến ngôn ngữ viết của học sinh trung học phổ thông (trên cứ liệu những bài làm văn của học sinh trường THPT Lương Thế Vinh - Thành phố Thái Nguyên)


MỤC LỤCTrangPHẦN MỞ ĐẦU . 31. Lý do chọn đề tài . 32. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 53. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 54. Phương pháp nghiên cứu . 6Chương 1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT. 71.1 Khái quát về ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết . 71.1.1 Ngôn ngữ nói . 71.1.2 Ngôn ngữ viết . 111.1.3 Những khác biệt ...


Luận văn Nghiên cứu về định danh từ vựng của Nam Bộ

Luận văn Nghiên cứu về định danh từ vựng của Nam Bộ


MỤC LỤC Dẫn nhập 0.1. Lí do chọn đề tài 0.2. Phạm vi nghiên cứu 0.3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu0.3.1. Mục đích nghiên cứu 0.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu0.4. Lịch sử vấn đề 0.4.1. Nghiên cứu về phương ngữ Nam Bộ0.4.2. Nghiên cứu định danh trong tiếng Việt và trong PNNB0.5. Phương pháp nghiên cứu 0.6 ...