Luận Văn Ngoại Thương - Du Lịch

Đề tài Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ lưu trú trong kinh doanh khách sạn tại khách sạn Melia - Hà Nội

Đề tài Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ lưu trú trong kinh doanh khách sạn tại khách sạn Melia - Hà Nội


Lời mở đầu. 1Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng và chất lượng phục vụ lưu trú trong kinh doanh khách sạn. 31.1.Hoạt động kinh doanh lưu trú trong kinh doanh khách sạn: 31.1.1.Khái niệm kinh doanh lưu trú: 31.1.2.Đặc diểm phục vụ ở bộ phận lưu trú: 31.1.3.Vai trò của bộ phận lưu trú trong kinh doa ...


Đề tài Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại Khách sạn Bảo Khánh

Đề tài Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại Khách sạn Bảo Khánh


Quy trình vệ sinh buồng khách trả có 10 bước, tuy nhiên việc thực hiện một số bước trong quy trình được gộp lại, không rõ ràng. - Bước 1. Nhận công việc: Do khách sạn Bảo Khánh mới chỉ được xếp hạng 2 sao nên nghiệp vụ buồng, trang thiết bị cũng chưa thật sự chuyên nghiệp. Nhân viên nhận phiếu công ...


Hoàn thiện các biện pháp điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Hoàn thiện các biện pháp điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế


Trong quá trình hội nhập, qui mô th-ơng mại ngày càng tăng cùng với cán cân th-ơng mại và CCVL không ổn định và thâm hụt tăng cao. Luồng vốn n-ớc ngoài vào nhiều làm tăng tỷ giá hốiđoái thực tế VND, càng làm tăng thâm hụt CCVL và gây sức ép tăng cung tiền và lạm phát. Việc tăng thâm hụt CCVL cùng vớ ...


Tiểu luận Thực trạng khách sạn phục vụ Du Lịch ở Hà Nội

Tiểu luận Thực trạng khách sạn phục vụ Du Lịch ở Hà Nội


MỤC LỤCA . Mở Đầu 1B .NỘI DUNG 1I : Vài nét về Du Lịch và việc kinh doanh khách sạn phục vụ ngành Du Lịch 11/ . Khái niệm Du Lịch : 12/ .Lịch sử hình thành, xu hướng phát triển và tác động kinh tế - xã hội của Du Lịch: 12.1 Lịch sử hình thành : 12.2 Xu hướng phát triển của Du Lịch Việt Nam : 22.3 Tá ...


Luận văn Marketing trong hoạt động kinh doanh du lịch tại khách sạn ASEAN- Hiện trạng và giải pháp

Luận văn Marketing trong hoạt động kinh doanh du lịch tại khách sạn ASEAN- Hiện trạng và giải pháp


MỤC LỤC CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING KHÁCH SẠN. 51. Khái niệm chung về Marketing khách sạn. 51.1. Lịch sử và khái niệm về Marketing. 51.2. Khái niệm về Marketing du lịch. 81.3. Khái niệm về Marketing khách sạn 92. Nội dung hoạt động Marketing trong kinh doanh khách sạn 102.1. Nghiên cứu thị ...


Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm đối với thị trường khách Nga của công ty TNHH du lịch quốc tế Nhật Minh

Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm đối với thị trường khách Nga của công ty TNHH du lịch quốc tế Nhật Minh


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ SẢN PHẨM, CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH 31.1 Khái niệm về sản phẩm, sản phẩm du lịch và sản phẩm của công ty lữ hành 31.1.1 Khái niệm về sản phẩm 31.1.2. Khái niệm về sản phẩm du lịch 41.1.2 Sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành 61.2 Nội dun ...


Khóa luận Chiến lược và giải pháp phát triển du lịch ở Việt Nam

Khóa luận Chiến lược và giải pháp phát triển du lịch ở Việt Nam


MỤC LỤC Lời mở đầu 4Chương I: Du lịch và Những vấn đề cơ bản của du lịch 6I. Một số khái niệm cơ bản của du lịch 61. Lịch sử của du lịch 62. Bản Chất Của Du Lịch 92.1 Xét từ góc độ nhu cầu của khách du lịch 92.2 Xét từ góc độ chính sách phát triển du lịch quốc gia 102.3 Xét từ góc độ sản phẩm du lịc ...


Đề tài Phát triển du lịch văn hoá ở Hà Nội tiềm năng và thực trạng

Đề tài Phát triển du lịch văn hoá ở Hà Nội tiềm năng và thực trạng


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I. SỰ CẦN THIẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH - HĐH 3I. Vai trò và vị trí của Du lịch văn hoá trong sự phát triển của Du lịch 31. Những nét khái quát về Du lịch văn hoá 32. Vị trí và vai trò của du lịch văn hoá với quá trình công nghiệp hoá hiện đ ...


Đề tài Văn minh thương mại trong doanh nghiệp lữ hành ở Hà Nội

Đề tài Văn minh thương mại trong doanh nghiệp lữ hành ở Hà Nội


Mục lụcPhần mở đầu 1Phần nội dung 2Chương I: Khái quát chung về văn minh thương mại 2I.1 Một số quan điểm về văn minh thương mại 2I.2 Vai trò của văn minh thương mại trong các doanh nghiệp lữ hành. 4I.2.1 Khái niệm lữ hành và doanh nghiệp lữ hành. 4I.2.2 Vai trò của văn minh thương mại trong các doa ...


Chuyên đề Đặc điểm tâm lý khách du lịch Trung Quốc và các biện pháp Marketing-Mix nhằm tăng khả năng thu hút khách du lịch Trung Quốc tại công ty du lịch lữ hành Victortour

Chuyên đề Đặc điểm tâm lý khách du lịch Trung Quốc và các biện pháp Marketing-Mix nhằm tăng khả năng thu hút khách du lịch Trung Quốc tại công ty du lịch lữ hành Victortour


MỤC LỤCLời mở đầu Chương I: Mối quan hệ giữa tâm lý khách du lịch và hoạt động Marketing trong kinh doanh du lịch. I. Hành vi tiêu dùng du lịch và các đặc tính trong hành vi tiêu dùng du lịch 1. Khái niệm về tiêu dung du lịch2. Các đặc tính của tiêu dùng du lịch3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi ti ...


Luận văn Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của Công ty du lịch và Thương mại Vân Hải, thực trạng và giải pháp

Luận văn Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của Công ty du lịch và Thương mại Vân Hải, thực trạng và giải pháp


Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty du lịch và Thương mại Vân Hảilà kinh doanh lữ hành quốc tế. Các chương trình du lịch của Công ty có lượng khách đông, thời gian du lịch dài, Công ty ít quan tâm đến số lượng khách. Khách đến với Công ty thường là khách có thu nhập cao hoặc bậc trung lưu. Công ...


Đề án Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển ngành Du lịch Việt nam trong giai đoạn 2001- 2010

Đề án Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển ngành Du lịch Việt nam trong giai đoạn 2001- 2010


MỤC LỤC Trang Lời giới thiệu .1  PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 3 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP . 3I. NGUỒN GỐC, KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP .31.Nguồn gốc của ...


Báo cáo thực tập tại Chi nhánh công ty Du lịch Hạ Long Quảng Ninh

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh công ty Du lịch Hạ Long Quảng Ninh


Hình thức tổ chức chuyến đi: Đối với đối tượng khách du lịch đi theo đoàn. Đối với hình thức tổ chức này hoạt động hướng dẫn đã có kế hoạch từ trước, hướng dẫn viên có điều kiện chủ động phục vụ khách nâng cao chất lượng phục vụ. Với hình thức này, hướng dẫn viên trong quá trình hướng dẫn phải quan ...


Luận văn Một số thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại công ty Lữ hành Hanoitourist

Luận văn Một số thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại công ty Lữ hành Hanoitourist


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 31.1. Một số khái niệm cơ bản về du lịch 31.1.1. Khái niệm và phân loại công ty lữ hành lữ hành 31.1.1.1. Khái niệm công ty lữ hành 31.1.1.2. Phân loại công ty lữ hành lữ hành 41.1.2. Khái niệm về khách du lịch 51.1.3. Khái ...


Đề tài Quy hoạch du lịch Bắc Ninh

Đề tài Quy hoạch du lịch Bắc Ninh


Bắc Ninh là một tỉnh có tiềm năng và lợi thế để phát triển Du lịch nhất là Du lịch nhân văn. Quan điểm xuyên suốt là phải đặt Du lịch Bắc Ninh trong mối quan hệ mật thiết với Du lịch Hà Nội, xác định thị trường Hà Nội là trọng tâm phát triển Du lịch Bắc Ninh trước hết nhằm mục đích:- Góp phần chuyển ...


Đề tài Quan hệ của công ty lữ hành với hệ thống khách sạn 5 sao tại Hà Nội

Đề tài Quan hệ của công ty lữ hành với hệ thống khách sạn 5 sao tại Hà Nội


MỤC LỤC MỞ ĐẦU: 2- Giới thiệu đề tài và nêu lí do chọn đề tài 2- Mục đích nghiên cứu đề tài 3- Phương pháp 4CHƯƠNG 1: KHÁCH SẠN 5 SAO TẠI HÀ NỘI 61.1 Khái quát về các khách sạn 5 sao tại Hà Nội 61.1.1 Số lượng 6+ Tổng số khách sạn + Số lượng phòng1.1.2 Hệ thống dịch vụ 7 1.2 Tình hình kinh doanh 81. ...


Đề tài Vài nét về nghệ thuật ca trù và vai trò của nó trong du lịch văn hóa

Đề tài Vài nét về nghệ thuật ca trù và vai trò của nó trong du lịch văn hóa


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 3MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN, NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH NGHỆ THUẬT CA TRÙ 3I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG HÁT CA TRÙ 31. Ả đào: (nữ giới) 32. Kép (nam giới) 33. Ca trù 34. Cầm chầu 45. Đầu thưởng, vai thưởng, nách thưởng 46. Đủ khổ, dôi khổ, thiêu khổ 57. Hát mưỡu 58. Giáo phườ ...


Luận văn Các giải pháp tổ chức hoạt động kinh doanh tại Trung Tâm thực hành nghề khách sạn

Luận văn Các giải pháp tổ chức hoạt động kinh doanh tại Trung Tâm thực hành nghề khách sạn


MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: Khái niệm cơ bản về khách sạn và hoạt động kinh doanh Khách sạn I. Khái niệm về khách sạn 1.1 Khái niệm 1.2 Phân loại Khách sạn. 1.3 Phân hạng Khách sạn, các tiêu chuẩn đánh giá. II. Tổng quan về kinh doanh Khách sạn. 1.Quá trình hình thành và phát tri ...


Luận văn Tổng quan về lễ hội làng Giang Xá

Luận văn Tổng quan về lễ hội làng Giang Xá


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 6TỔNG QUAN VỀ LÀNG GIANG XÁ 6I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ CẢNH QUAN 61. Vị trí địa lý 62. Môi trường cảnh quan 6II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 10III. CƠ CẤU DÂN CƯ 14IV. ĐỜI SỐNG KINH TẾ 15V. ĐỜI SỐNG VĂN HÓA XÃ HỘI 17VI. DI TÍCH LỊCH SỬ 191. Đền Giang Xá 192. Đình Giang Xá 223. Chùa Bảo ...


Báo cáo Đặc điểm tài chính công ty khách sạn du lịch Kim Liên

Báo cáo Đặc điểm tài chính công ty khách sạn du lịch Kim Liên


Mục lục Phần 1 Lý luận chung về kế toán chi phí, giá thành doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịc và phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp I/ Đặc điểm cơ bản ngành du lịch ảnh hưởng tới công tác kế toán, chi phí, giá thành doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịc v ...