Nghiên cứu xây dựng mô hình hiện đại hóa quản lý vận hành hệ thống tưới (chuyên ngành: quy hoạch và quản lý tài nguyên nước)

Đây là một trong các đóng góp mới của luận án trong việc đề xuất cơ sở khoa

học mô hình hóa bài toán và phát triển, ứng dụng phương pháp tiến hóa sai

phân đa mục tiêu (MODE) để giải bài toán lập kế hoạch QLKT “tối ưu” HTT.

Nhờ phương pháp lập kế hoạch QLKT “tối ưu” này, các nguồn tài nguyên đất,

nước và cây trồng trên HTT được sử dụng hợp lý và hiệu quả nhất, tiết kiệm

nước, cây trồng được cung cấp nước theo khả năng tối đa của các công trình

đầu mối, góp phần tăng năng suất và sản lượng cây trồng. Kết quả ứng dụng mô

hình cho thấy có thể tiết kiệm được 19,74% lượng nước tưới cho HTT Phù Sa

trong vụ chiêm năm 2014, tương ứng giảm chi phí QLVH khoảng 4.552.188,8

đồng, đồng thời có thể tăng năng suất và sản lượng cây trồng lên 7,3%.

3. Mô hình quản lý vận hành hệ thống tưới theo số liệu quan trắc thực tế trên

nền tảng công nghệ SCADA (IP Modem – RTU) hoàn toàn có thể đáp ứng tốt

yêu cầu cung cấp dịch vụ tưới: chính xác, tin cậy, linh hoạt và công bằng. Mô

hình này cho phép cập nhật thông tin tức thời hoặc định kỳ về các yếu tố khí

tượng, thủy văn, lớp nước mặt ruộng, độ ẩm trong tầng đất nuôi cây, mực nước

tại các vị trí cần thiết và những thông số làm việc của các công trình trên HTT.

Đồng thời, nó cho phép tính toán xác định yêu cầu nước của cây trồng, lập và

thực hiện kế hoạch tưới, kế hoạch vận hành một cách kịp thời và điều khiển

kiện thực tế. Nhờ đó nâng cao hiệu quả của các HTT và giảm các chi phí

QLVH. Kết quả kiểm chứng mô hình bằng số liệu thực tế năm 2011 và 2013

cho thấy có thể tiết kiệm được trên 23% lượng nước tưới. Kết quả ứng dụng mô

hình QLVH theo số liệu quan trắc tại HTT Phù Sa năm 2014 có thể tiết kiệm

được 25,98 % lượng nước tưới và nâng cao hệ số năng suất tương đối 8,25%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY