Nghiên cứu xây dựng kho ngữ vựng song Ngữ việt - Khmer

Một trang web sau khi được tải về để làm nguồn dữ liệu cập nhật

kho, ta cần trích lấy nội dung cần thiết và phải làm sạch, bao gồm:

- Đọc nội dung văn bản đưa về định dạng chuỗi ký tự .

- Hủy bỏ dòng trắng không được hiển thị trên HTML.

- Hủy bỏ các khoảng trắng tab.

- Hủy bỏ các ký tự trắng liên tiếp trong HTML.

- Hủy bỏ thẻ HEAD.

- Hủy bỏ tất cả JavaScript.

- Thay thế các ký tự đặc biệt như &, <, >, "

- Kiểm tra và thay thế ngắt dòng () hoặc khoản ()

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY