Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hạn hán khu vực nam trung bộ

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3

1.1. Các khái niệm và đặc trưng của hạn hán 3

1.1.1. Các khái niệm hạn hán 3

1.1.2 Phân loại hạn 3

1.2. Các đặc trưng của hạn hán 5

1.3. Vấn đề hạn hán ở Việt Nam và nguyên nhân 5

1.4. Nghiên cứu về hạn hán và tác động của Biến đổi Khí hậu đến hạn hán 10

1.4.1. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam và khu vực Nam Trung Bộ 10

1.4.2 Nghiên cứu về hạn hán và tác động của Biến đổi Khí hậu đến hạn hán trên Thế giới 14

1.4.2 Nghiên cứu về hạn hán và tác động của Biến đổi Khí hậu đến hạn hán tại Việt Nam 19

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LIỆU 23

2.1 Phạm vi và nội dung nghiên cứu 23

2.1.1 Vị trí địa lý và đặc điểm địa hình khu vực Nam Trung Bộ 23

2.1.2 Đặc điểm khí tượng thuỷ văn 25

2.2. Phương pháp nghiên cứu 26

2.2.1 Một số chỉ số hạn hán 26

2.2.2 Lựa chọn chỉ số 28

2.2.3 Phương pháp phân tích xu thế 29

2.2.4 Mô hình PRECIS 30

2.3 Số liệu sử dụng trong nghiên cứu 32

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34

3.1. Xu thế biến đổi của hạn hán tại Nam Trung Bộ giai đoạn 1961-2012 34

3.1.1 Phân bố theo không gian 34

3.1.2 Phân bố theo thời gian 37

3.2 Dự tính biến đổi của hạn hán tại Nam Trung Bộ trong thời kỳ tương lai 38

3.2.1 Hạn quy mô 1 tháng 39

3.2.2 Hạn quy mô 3 tháng 43

3.2.3 Hạn quy mô 6 tháng 47

3.2.4 Hạn quy mô 12 tháng 51

KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY