Nghiên cứu so sánh pháp luật về thành lập doanh nghiệp

Muốn thành lập được một công ty hợp danh ở Việt Nam phải tốn khá nhiều thời gian

cho các loại giấy tờ theo quy định quản lý của nhà nước, trong khi đó muốn thành lập hợp

danh ở những nước không quan niệm hợp danh là công ty thì chỉ cần có sự thỏa thuận của các

thành viên. Vấn đề này cần được nghiên cứu, xem xét trong việc quy định về hợp danh ở Việt

Nam.

Khác hẳn với luật Việt Nam, pháp luật của nhiều nước không coi hợp danh là pháp

nhân nên hợp danh không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Chính quy định về thuế là

một cản trở rất lớn đối với sự phát triển của loại hình công ty hợp danh ở Việt Nam. Bởi trách

nhiệm của các thành viên hợp danh là vô hạn, cộng thêm là lại phải chịu thuế hai lần, nên

thực tế chỉ có rất ít công ty hợp danh ở Việt Nam được thành lập.

Hợp danh có nên coi là công ty không? Cơ cấu tổ chức của hợp danh do các chủ thể tự

xác định hay phải quy định cụ thể trong luật, hợp danh có tư cách pháp nhân không? Có chịu

thuế thu nhập doanh nghiệp không? Đây là những vấn đề cần được các nhà xây dựng luật của

Việt Nam quan tâm, cân nhắc và có những điều chỉnh cho phù hợp để tạo điều kiện cho loại

hình kinh doanh này phát triển và đủ sức cạnh tranh với các loại hình doanh nghiệp khác

đang ngày càng chiếm những ưu thế trên thị trường

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY