Nghiên cứu sơ bộ ảnh hưởng của dịch tiết từ thân cây và dịch chiết ethanol của hạt chuối hột trên các mô hình tăng glucose huyết thực nghiệm

ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN I - TỔNG QUAN TI LIỆU. 3

1.1. Đại cương bệnh Đái tháo đường [ĐTĐ]: 3

1.1.1.Khi niệm: 3

1.1.2. Lịch sử v phn loại: 3

1.1.3.Dịch tễ học: 5

1.1.4. Nguyn nhn 6

1.1.5. Các xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán bệnh ĐTĐ 6

1.1.6 Biến chứng: 7

1.1.7. Điều trị ĐTĐ: 8

1.2.Chuối hột 13

1.2.1. Đặc điểm thực vật và phân bố: 13

1.2.2. Thnh phần hĩa học: 13

1.2.3. Tc dụng của cy chuối hột: 14

PHẦN II - THỰC NGHIỆM V KẾT QUẢ 16

2.1. Nguyên vật liệu, đối tượng và phương pháp nghin cứu: 16

2.1.1. Nguyn liệu: 16

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu: 16

2.1.3. Hĩa chất v my mĩc thí nghiệm: 16

2.2.4. Phương pháp nghiên cứu: 17

Bảng 1: Các bước tiến hành thí nghiệm 18

2.2.5.Xử lý số liệu: 19

2.2. Kết quả thực nghiệm v nhận xt. 20

2.2.1.Gi trị glucose huyết của chuột bình thường. 20

2.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch thân và hạt chuối hột trên glucose huyết chuột bình thường: 20

2.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch thân và hạt chuối hột trên mô hình tăng glucose huyết ngoại sinh: 22

2.2.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch thân và hạt chuối hột trên mô hình tăng glucose huyết nội sinh: 29

2.3.Bn luận. 35

2.3.1. Ảnh hưởng của dịch chiết thân chuối hột trên mô hình tăng glucose huyết ở chuột. 35

2.3.2. Ảnh hưởng của dịch chiết hạt chuối hột trên mô hình tăng glucose huyết ở chuột 36

PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT. 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY