Nghiên cứu phân loại các kiểu mỏ và đánh giá tiềm năng khoáng sản đồng đới Phan Si Pan

* Khu mỏ đồng Tả Phời

- Đinh Văn Diễn, Nguyễn Phương và nnk (2004) cho rằng mỏ

đồng Tả Phời thuộc kiểu quặng đồng porphyr.

- Dương Quốc Lập, Bùi Xuân Ánh và nnk (2007) cho rằng mỏ

đồng Tả Phời thuộc kiểu quặng đồng porphyr.

- Lê Xuân Vinh, Nguyễn Linh Ngọc, Mai Trọng Tú (2011) cho

rằng mỏ đồng Tả Phời thuộc kiểu quặng đồng porphyr.

* Khu mỏ đồng Lũng Pô

- Nguyễn Phương và nnk (1995) cho rằng mỏ đồng Lũng Pô

thuộc kiểu quặng đồng porphyr.

- Lê Xuân Vinh, Nguyễn Linh Ngọc, Mai Trọng Tú (2011) cho

rằng mỏ đồng Lũng Pô thuộc kiểu quặng đồng porphyr.

* Khu mỏ đồng Làng Phát - An Lương: Các kết quả nghiên

cứu cho thấy quặng hóa vùng Làng Phát - An Lương gồm 2 kiểu

nguồn gốc: Nguồn gốc biến chất và nguồn gốc nhiệt dịch nhiệt độ

thấp - cao.

Tóm lại: Từ các ý kiến nêu trên của các tác giả về các kiểu

nguồn gốc quặng hóa đồng trong đới Phan Si Pan, NCS nhận thấy

thật khó có thể phân loại, so sánh một cách thỏa đáng về các kiểu mỏ

đồng đới Phan Si Pan - Tây Bắc Việt Nam theo nguồn gốc thành tạo.

Do vậy, NCS lựa chọn tập hợp các thông tin về các tiền đề và dấu

hiệu của các khu mỏ hiện có để mã hóa chúng vào bài toán thông tin

logic để ghép nhóm mỏ theo quan điểm thực dụng và gọi tên kiểu mỏ

đã được phát hiện, tìm kiếm, thăm dò, khai thác đầu tiên. Nội dung

và kết quả giải các bài toán được NCS trình bày dưới đây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY