Nghiên cứu ngữ nghĩa tính toán của từ ngôn ngữ và ứng dụng vào việc xây dựng hệ mờ tối ưu dựa trên luật (Chuyên ngành: Cơ sở toán học cho tin học)

Ta giới hạn mỗi RB có M luật và M  [Mmin, Mmax]. Mỗi cá thể có hai

mục tiêu là độ chính xác MSE được xác định theo (1.12) và độ phức tạp

Comp được xác định theo (1.13).

b. Các toán tử di truyền

- Toán tử lai ghép: Với hai cá thể bố mẹ p1, p2 sử dụng phương pháp

lai ghép một điểm (one-point crossover) độc lập trên Cµ, Ck và CRB.

Lưu ý: Nếu trên CRB toán tử lai ghép không được thực hiện thì đột biến

luôn xảy trên nó.

- Toán tử đột biến: Với cá thể con p thực hiện đột biến theo thứ tự và

độc lập trên Cµ, Ck và CRB.

Trên C

µ: Lựa chọn ngẫu nhiên một số nguyên trong [1, 2(n + 1)], thực

hiện thay thế gen tại vị trí được chọn bằng một giá trị được chọn ngẫu nhiên

trong các khoảng được xác định trước cho các tham số.

Trên Ck: Nếu đột biến xảy ra thì một gen ngẫu nhiên sẽ được tăng hoặc

giảm, nếu giá trị của nó nằm ngoài khoảng [1, kmax] thì đột biến sẽ bị bỏ

qua.

Trên CRB: Chúng ta áp dụng một trong hai toán tử

1) Toán tử 𝔬m1 thay đổi các giá trị tại  gen của CRB

2) Toán tử 𝔬m2 bổ sung  luật vào CRB

Chú ý: Trong quá trình tiến hóa, nếu một luật trở nên có độ dài bằng 0 thì

nó sẽ bị loại bỏ, và nếu một số luật trở nên giống nhau thì chỉ giữ lại một.

Sau khi lai ghép hoặc đột biến, trong CRB có thể có những luật mà tiền điều

kiện thứ j là từ có độ dài lớn hơn kj thì chúng ta phải thực hiện chuẩn hóa

luật này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY