Nghiên cứu hành vi độc giả mua báo ra hằng ngày tại Hà Nội (lấy báo Tuổi Trẻ làm ví dụ)

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁO CHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 3

I. Khái quát chung về hành vi người tiêu dùng 3

1. Khái niệm hành vi người tiêu dùng 3

2. Tầm quan trọng của việc hiểu biết hành vi người tiêu dùng trong hoạt động báo chí 4

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua báo ra hằng ngày 8

3.1. Các yếu tố văn hoá 9

3.2. Các yếu tố xã hội 12

3.3. Các yếu tố cá nhân 14

3.4. Các yếu tố tâm lý 16

II. Quá trình thông qua quyết định mua 20

1. Cấu trúc vai trò trong quá trình ra quyết định mua 20

2. Những giai đoạn trong quá trình ra quyết định mua 21

III. Lý luận chung về nghiên cứu hành vi người tiêu dùng 23

1. Thực chất của việc nghiên cứu hành vi người tiêu dùng 23

2. Quá trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng 24

2.1. Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 24

2.2. Xác định thông tin và nguồn thông tin cần thu thập 25

2.3. Xác định phương pháp thu nhập dữ liệu. 26

2.4. Thu thập thông tin. 29

2.5. Phân tích và xử lý thông tin thu thập được. 29

2.6. Trình bày kết quả của cuộc nghiên cứu 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY