Nghiên cứu góp phần hoàn thiện phương pháp thiết kế mặt đường mềm sân bay tại Việt Nam

Tiêu chuẩn TCVN 10907: 2015 cần được bổ sung một số nội dung sau:

- Chiều sâu tác dụng của tải trọng từ 5m - 7m phụ thuộc vào tải trọng tàu

bay khai thác và sức chịu tải của nền đất.

- Áp dụng công thức (3.3) [70] hoặc phần mềm Abaqus tính toán độ võng

tương đối do tải trọng tàu bay gây ra ngoài toán đồ.

- Áp dụng công thức (3.7), (3.8), (3.9) tính độ võng giới hạn tương đối u

khi áp suất bánh hơi pa > 1,5MPa và tần suất Nr >100 lượt/ngày.

- Áp dụng phần mềm tính toán kết cấu mặt đường đã được nghiên cứu bổ

sung những nội dung trên khi thiết kế kết cấu mặt đường mềm sân bay ở nước ta.

2. Phương pháp thiết kế theo tiêu chuẩn AC 150/5320-6 (2016) dựa trên

kết quả nghiên cứu thực nghiệm và cơ sở lý thuyết đàn hồi, được xây dựng

thành phần mềm thiết kế FAARFIELD, rất thuận lợi khi áp dụng trong thiết kế

mặt đường sân bay ở Việt Nam.

3. Phần mềm Abaqus hoàn toàn đủ độ tin cậy để ứng dụng thiết kế tính

toán chiều dày các lớp kết cấu mặt đường sân bay, các giá trị ứng suất – biến

dạng trong từng lớp được tính toán cụ thể và có thể tính toán trong môi trường

vật liệu đàn hồi hoặc nhớt đàn hồi với tác dụng của tải trọng động,.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY