Nghiên cứu didactic việc sử dụng phần mềm cabri của giáo viên trong dạy học hình học

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.i

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: QUAN HỆ THỂ CHẾ VỚI ĐỐI TƯỢNG “HÌNH VẼ” TRONG KHÔNG

GIAN .8

1.1. Đặc trưng của hình vẽ.8

1.2. Chức năng của hình vẽ.12

1.3. Các hoạt động liên quan đến hình vẽ.15

1.4. Sự xuất hiện của hình vẽ trong việc tiếp cận khái niệm, tính chất và giải quyết hoạt

động, bài toán trong SGK Hình học 11–Nâng cao. .16

1.5. Phân tích các tổ chức toán học.25

1.6. Kết luận.33

Chương 2: NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG CABRI 3D TRONG MỘT SỐ GIÁO ÁN .37

2.1. Về cách thức sử dụng Cabri 3D.38

2.2. Về mục đích sử dụng Cabri 3D.38

2.3. Phân tích việc sử dụng Cabri 3D trong các thời điểm .42

2.4. Kết luận.50

Chương 3: THỰC NGHIỆM 1 .52

3.1. Mục đích thực nghiệm .52

3.2. Phân tích OD theo quan điểm động.52

3.3. Phân tích OD theo quan điểm tĩnh.79

3.3.1. Tổ chức toán học.79

3.3.2. Tổ chức didactic.81

3.4. Kết luận:.89

Chương 4: THỰC NGHIỆM 2 .91

4.1. Giới thiệu thực nghiệm .91

4.2. Nội dung thực nghiệm .91

4.2.1. Phân tích bộ câu hỏi số 1 .91

4.2.2. Phân tích các câu trả lời thu được của bộ câu hỏi số 1 .93

4.2.3. Phân tích bộ câu hỏi số 2 .99

4.2.4. Phân tích các câu trả lời thu được của bộ câu hỏi số 2 .101

4.3. Kết luận.106

KẾT LUẬN .108

TÀI LIỆU THAM KHẢO .111

PHỤ LỤC .112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY