Nghiên cứu chuyển hóa dầu hạt cao su thành nhiên liệu sinh học biodiesel bằng hệ xúc tác axit rắn thu được từ quá trình cacbon hóa các nguồn hydratcacbon thiên nhiên

Chế tạo thành công ba loại xúc tác siêu axit dị thể là xúc tác cacbon hóa

saccarozơ, xúc tác cacbon hóa tinh bột và xúc tác cacbon hóa xenlulozơ

theo quá trình hai giai đoạn cacbon hóa không hoàn toàn tạo “bột đen” và

sunfo hóa bột đen tạo xúc tác cacbon hóa, đi từ các nguyên liệu tái tạo

tương ứng là saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Quá trình cacbon hóa không

hoàn toàn được thực hiện tại 400oC trong các khoảng thời gian 3 giờ, 1 giờ

và 1 giờ cho các xúc tác cacbon hóa saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ tương

ứng. Quá trình sunfo hóa xúc tác được thực hiện tại 150oC trong thời gian

15 giờ với tỷ lệ H2SO4/bột đen là 10/1 (ml/g). Cả 3 loại xúc tác đều cấu

thành từ hệ thống đa vòng thơm ngưng tụ, vô định hình và chứa các nhóm

–SO3H liên kết trực tiếp với các vòng thơm. Đặc điểm này tạo ra độ axit rất

cao cho các xúc tác, độ dị thể tốt, độ ổn định tuyệt vời do các tâm axit đã

liên kết chặt chẽ với hệ vòng thơm theo kiểu liên kết cộng hóa trị bền

vững. Một ưu điểm nữa là các xúc tác cacbon hóa này đều được tổng hợp

từ các nguồn nguyên liệu tái tạo;

2. Nghiên cứu xử lý sơ bộ bằng nhiệt để ức chế hoạt động của enzym

lipaza nhằm tránh quá trình thủy phân dầu trong thời gian bảo quản, đồng

thời xác định được các tính chất của nguyên liệu dầu hạt cao su trước và

sau quá trình xử lý. Kết quả cho thấy đây là một loại dầu có chỉ số axit rất

cao, sau khi xử lý tại 120oC, qua quá trình lắng, lọc, dầu hạt cao su đạt chỉ

số axit ổn định là 64, tức là có tới khoảng 32% khối lượng dầu là các axit

béo tự do. Ngoài việc có chỉ số axit cao, dầu hạt cao su còn chứa chất

linamarin có nhóm –CN, mặc dù với hàm lượng nhỏ nhưng có độc tính

cao, nên không thể sử dụng trong thực phẩm. Việc ứng dụng dầu này vào

quá trình tổng hợp nhiên liệu sinh học vì thế không gây ra ảnh hưởng đối

với tình hình an ninh lương thực;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY