Ý nghĩa của nguyên tắc ““nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phải tương xứng”

Lời nói đầu 1

I. Sự cần thiết của tổ chức quản lý 2

1. Tổ chức quản lý là gì? 2

2. Vì sao nói phải có sự cần thiết của tổ chức quản lý ? 2

II. Nội dung của nguyên tắc “nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phải tương xứng”. 4

1. Nhiệm vụ là gì? 4

2. Trách nhiệm là gì? 5

3. Quyền hạn là gì? 5

4. Nguyên tắc “nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn phải tương xứng” được hiểu như thế nào? Và vì sao phải như vậy? 6

III. ý nghĩa của nguyên tắc ““nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phải tương xứng”. 7

IV. Sự vận dụng trong thực tế của doanh nghiệp . 8

Kết luận 9

Tài liệu tham khảo 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY