Network: Cơ bản về mạng LAN

Một số khái niệm khi nối mạng LAN kiểu STARa) Chuẩn đấu dây.-Chuẩn đấu dây là sắp xếp các mầu dây theo một thứ tự quy định nhằm chống nhiễu và tăng tốc độ truyền đạt.-Có hai chuẩn đấu dây là chuẩn T568A và chuẩn T568B, các chuẩn này có thứ tự đấu dây như sau:

Một số khái niệm khi nối mạng LAN kiểu STAR

a) Chuẩn đấu dây.

-Chuẩn đấu dây là sắp xếp các mầu dây theo một thứ tự quy định nhằm

chống nhiễu và tăng tốc độ truyền đạt.

-Có hai chuẩn đấu dây là chuẩn T568A và chuẩn T568B, các chuẩn này có

thứ tự đấu dây như sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY