Nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động và chuyên gia của Công ty Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất

Tăng cường mở các lớp đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho cán bộ. thường xuyên cử cán bộ trên Tổng kiểm tra giám sát, hướng dẫn trao đổi kinh nghiêm cho cán bộ trong công ty.

Tổng công ty cần có những chính sách khích lệ, khen thưởng đối với những cán bộ làm tốt công tác tuyển dụng lao động, những cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vì đay cũng là một phương pháp tạo động lực của cấp trên đối với cấp dưới bằng cách thưởng tiền bằng khen.

Tổng công ty cần đầu tư vốn cho công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ. Đầu tư cho công tác tuyển dụng cả về nhân lực và vật chất.

Đầu tư trang thiết bị,cơ sở vật chất cho Công ty ngày một hiện đại để cán bộ có thể phát huy hết năng lực làm việc của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY