Một số vấn đề pháp lý về hợp tác xã và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghiên cứu và đánh giá các quy định của Luật HTX năm 2003 về thành lập và hoạt

động HTX.

- So sánh với Luật HTX năm 1996 và các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005

về thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần

- Tìm hiểu thực tiễn thành lập, hoạt động HTX trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Đánh giá những ưu, nhược điểm về thành lập, hoạt động của HTX theo quy định của

pháp luật hiện hành

- Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp để tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật

về thành lập, hoạt động HTX

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY