Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xuất nhập khẩu và xây dựng

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG 2

1. Quá trình hình thành 2

2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty : 2

2.1 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 2

2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 3

3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất các loại sản phẩm chủ yếu. 5

II. NHỮNG THÀNH TÍCH CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA 5

1 Những thành tích đạt được của Công ty 5

2. Vốn và cơ cấu vốn của Công ty 6

3. Cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty 8

4. Thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp của Công ty XNK & XD. 10

4.1 Đặc điểm chi phí sản xuất. 10

4.2 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất ở Công ty XNK & XD. 10

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2003-2005 11

III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XNK & XD 13

1. Những nhận xét chung : 13

1.1 Ưu điểm: 13

1.2 Nhược điểm: 13

KẾT LUẬN 15

TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY