Một số giải pháp nhăm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Xí Nghiệp xây lắp điện

Năm 2001, Xí nghiệp đã nhận thi công một số công trình với điều kiện thi công rất khó khăn. Ví dụ như trong năm này Xí nghiệp nhận sữa chữa một số công trình đường dây, trạm điện của Thành phố Hà Nội mà mặt bằng thi công chủ yếu là các đường phố, cho nên Xí nghiệp đã phải huy động cán bộ công nhân viên là ca đêm và sau mỗi đêm làm việc dù công việc hoàn thành hay chưa hoàn thành, công nhân đều phải san lấp lại mặt đường. Với điều kiện thi công như vậy nó đã làm cho chi phí nhân công và các chi phí khác tăng lên. Ngoài ra, trong năm 2001 Xí nghiệp chịu trách nhiệm thi công một số công trình với yêu cầu tiến độ nhanh. Với yêu cầu này Xí nghiệp đã phải huy động cán bộ công nhân viên của mình làm thêm ca, mặt khác Xí nghiệp còn phải thuê lao động ngoài, để nhằm bảo đảm tiến độ. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho giá vốn của Xí nghiệp tăng lên,dẫn đến lợi nhuận của Xí nghiệp đã giảm với một tỷ lệ rất lớn (giảm 90,794%),trong khi đó vốn của Xí nghiệp lại tăng. Cho nên, chỉ tiêu này của Xí nghiệp có sự sụt giảm rất lớn, năm 2001 cứ một đồng doanh thu thuần thì Xí nghiệp chỉ thu về được 0,005 đồng lợi nhuận thuần, giảm 0,083 đồng (94,318%) so với năm 2000.

Năm 2001, Xí nghiệp đã nhận thi công một số công trình với điều kiện thi công rất khó khăn. Ví dụ như trong năm này Xí nghiệp nhận sữa chữa một số công trình đường dây, trạm điện của Thành phố Hà Nội mà mặt bằng thi công chủ yếu là các đường phố, cho nên Xí nghiệp đã phải huy động cán bộ công nhân viên là ca đêm và sau mỗi đêm làm việc dù công việc hoàn thành hay chưa hoàn thành, công nhân đều phải san lấp lại mặt đường. Với điều kiện thi công như vậy nó đã làm cho chi phí nhân công và các chi phí khác tăng lên. Ngoài ra, trong năm 2001 Xí nghiệp chịu trách nhiệm thi công một số công trình với yêu cầu tiến độ nhanh. Với yêu cầu này Xí nghiệp đã phải huy động cán bộ công nhân viên của mình làm thêm ca, mặt khác Xí nghiệp còn phải thuê lao động ngoài, để nhằm bảo đảm tiến độ. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho giá vốn của Xí nghiệp tăng lên,dẫn đến lợi nhuận của Xí nghiệp đã giảm với một tỷ lệ rất lớn (giảm 90,794%),trong khi đó vốn của Xí nghiệp lại tăng. Cho nên, chỉ tiêu này của Xí nghiệp có sự sụt giảm rất lớn, năm 2001 cứ một đồng doanh thu thuần thì Xí nghiệp chỉ thu về được 0,005 đồng lợi nhuận thuần, giảm 0,083 đồng (94,318%) so với năm 2000.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY