Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn

Lời nói đầu 2

CHƯƠNG 1 5

Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng và kế toán cho vay trong hoạt động ngân hàng 5

1.1.Hoạt động của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. 5

1.1.1.Vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. 5

1.1.2 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế . 7

1.1.2.1 Bản chất của tín dụng ngân hàng. 7

1.1.2.2 Vai trò của TDNH đối với nền kinh tế . 8

1.1.3 Vai trò của TDNH trong hoạt động của NHTM . 12

1.2.Nghiệp vụ kế toán cho vay tại NHTM. 12

1.2.1 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán cho vay trong NHTM. 12

1.2.1.1 Vai trò của kế toán cho vay. 13

1.2.1.2. Nhiệm vụ của kế toán cho vay. 15

1.2.2.Chứng từ và tài khoản dùng trong kế toán cho vay. 16

1.2.2.1.Chứng từ kế toán cho vay. 16

1.2.2.2 Tài khoản kế toán cho vay 17

1.3.Qui trình kế toán một số phương thức cho vay chủ yếu. 21

1.3.1.Qui trình kế toán phương thức cho vay từng lần. 21

1.3.1.1.Kế toán giai đoạn giải ngân. 21

1.3.1.2.Kế toán giai đoạn thu nợ thu lãi . 22

1.3.1.3.Kế toán giai đoạn trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng. 23

1.3.1.4.Ưu nhược điểm của phương thức cho vay từng lần . 26

1.3.2 Phương thức cho vay theo HMTD . 27

1.3.2.1 kế toán giai đoạn giải ngân. 27

1.3.2.2. kế toán giai đoạn thu nợ, thu lãi. 28

1.3.2.3.Kế toán giai đoạn giai đoạn trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng. 29

1.3.2.4.Quản lý hạn mức tín dụng. 29

1.3.2.5.Ưu nhược điểm của phương pháp cho vay theo hạn mức tín dụng. 29

Chương 2 32

Thực trạng hoạt động cho vay và kế toán cho vay tại NHNN & PTNT huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang 32

2.1.Khái quát tình hình kinh tế xã hội và hoạt động kinh doanh của NHNN & PTNT huyện Lục Ngạn . 32

2.1.1.Đặc điểm kinh tế xã hội huyện Lục Ngạn 32

2.1.1.1.Tình hình chung. 32

2.1.1.2.Những thuận lợi và khó khăn. 33

2.1.2 Khái quát hoạt động kinh doanh của NHNN&PTNT huyện Lục Ngạn. 34

2.1.2.1 Quá trình hình thành, phát triển của NHNN&PTNT Lục Ngạn. 34

2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của NHNN&PTNT huyện Lục Ngạn. 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY