Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại Sở Giao Dịch ngân hàng nông nghiệp Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA NHTM 2

I. Đầu tư và thẩm định dự án đầu tư. 2

1.Hoạt động đầu tư. 2

2. Dự án đầu tư. 2

3. Các đặc trưng cơ bản của hoạt động đầu tư: 2

3.1. Là hoạt động bỏ vốn nên Quyết định đầu tư thường và trước hết là Quyết định tài chính. 2

3.2. Là hoạt động diễn ra trong khoảng thời gian dài. 2

3.3. Là hoạt động luôn cần sự cân nhắc giữa lợi ích trước mắt và lợi ích trong tương lai. 2

3.4. Hoạt động đầu tư là hoạt động mang nặng rủi ro. 2

4. Thẩm định dự án đầu tư và ý nghĩa của nó. 2

II. Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng. 2

1.Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư. 2

1.1.Các bước thực hiện thẩm định tài chính dự án đầu tư. 2

Thành phần vốn gồm có vốn cố định và vốn lưu động : 2

1.2.Các phương pháp sử dụng khi thẩm định dự án đầu tư: 2

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư : 2

2.1. Các tiêu chuẩn thẩm định : 2

2.2. Nhân tố con người : 2

2.3. Một số nhân tố cơ bản khác : 2

III. Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong các ngân hàng thương mại : 2

1. Sự cần thiết thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại : 2

PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH TRONG CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH - NHHo VIỆT NAM. 2

i. Giới thiệu chung về NH Nông nghiệp và PTNT VN 2

1.Cơ cấu tổ chức bộ máy của SGD-NHNo 2

1.3. Phòng Thanh toán quốc tế (TTQT): 2

1.4. Phòng SWIFT: 2

1.5.Phòng kiểm tra, kiểm toán nội bộ: 2

1.6. Phòng hành chính nhân sự: 2

1.7.Phòng kế toán, ngân quỹ: 2

2.Các hoạt động chủ yếu của SGD: 2

3. Thực trạng tình hình hoạt động của SGD: 2

II. Thực trạng công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn ở SGD- nhno vn. 2

1. Quy trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và tái thẩm định. 2

2. Thực trạng về công tác thẩm định. 2

3. Thẩm định dự án mía đường Thanh Hoá của tổng Công ty mía đường I Việt Nam. 2

3.1. Giới thiệu về dự án. 2

3.2.Thẩm định hồ sơ pháp lý của liên hiệp mía đường I. 2

3.3. Tình hình tài chính của liên hiệp mía đường Việt nam trước khi xin vay. 2

3.4. Thẩm định dự án. 2

3.5.Vấn đề bảo đảm tiền vay và kế hoạch trả nợ. 2

3.6. Nhận xét và kết luận của cán bộ thẩm định. 2

3.7. Quyết định cho vay và tình hình thực hiện hợp đồng vay nợ của Liên hiệp mía đường I 2

III/ Đánh giá về công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung và dài hạn của SGD NHNoVN 2

1. Kết quả đạt được 2

2. Một số hạn chế của công tác thẩm định trung - dài hạn tại SGD NHNo Việt Nam 2

PHẦN III 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNOVN 2

I.Phương hướng hoạt động của Sở Giao Dịch trong lĩnh vực cho vay, đầu tư. 2

II.Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định của Sở Giao Dịch NHNoVN 2

1.Giải pháp về con người 2

2.Giải pháp về phương pháp thẩm định 2

3. Giải pháp về tổ chức điều hành 2

4.Giải pháp về trang thiết bị kĩ thuật và thông tin: 2

5.Tăng cường mối quan hệ với khách hàng và các cơ quan chuyên môn liên quan: 2

III.Một số kiến nghị nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung dài hạn tại Sở Giao Dịch NHNoVN 2

KẾT LUẬN 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY