Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải

Lời mở đầu

Chương I: Lý luận chung về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

I. Xuất nhập khẩu và vai trò trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế

1. Bản chất và tính tất yếu của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

1.1. Khái niệm, bản chất kinh doanh xuất nhập khẩu

1.2. Tính tất yếu của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

2. Các nội dung cơ bản trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá tại các doanh nghiệp

2.1. Quy trình xuất nhập khẩu hàng hoá

2.1.1. Quy trình xuất khẩu hàng hoá

2.1.2. Quy trình nhập khẩu hàng hoá

2.2. Công tác nghiên cứu thị trường

2.2.1. Nghiên cứu thị trường thế giới

2.2.2. Nghiên cứu thị trường trong nước

2.2.3. Tiến hành lựa chọn đối tượng kinh doanh

2.3. Tiến hành lập phương án giao dịch

2.4. Giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng

2.5. Thực hiện ký kết, chính thức hoạt động xuất nhập khẩu

3. Vai trò của xuất nhập khẩu trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế ở nước ta

II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu

1. Các hình thức xuất nhập khẩu chủ yếu

1.1. Các hình thức xuất khẩu

1.2. Các hình thức nhập khẩu cơ bản

2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả

2.1. Một số quan điểm về hiệu quả

2.1.1. Các khái niệm hiệu quả

2.1.2. Hiệu quả tài chính

2.1.3. Hiệu quả kinh tế quốc dân

2.1.4. Hiệu quả trước mắt và hiệu quả lâu dài

2.2. Hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu

2.3. Các phương pháp phân tích đánh giá hiệu quả tài chính

3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

3.1. Đánh giá hiệu quả của hoạt động xuất khẩu

3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động nhập khẩu

3.3. Các chỉ tiêu định tính

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

A. Các nhân tố vĩ mô ngoài doanh nghiệp

1. Ảnh hưởng từ nền kinh tế - xã hội trong nước

1.1. Thuế quan xuất nhập khẩu

1.2. Hạn ngạch xuất nhập khẩu (quota)

1.3. Tỷ giá hối đoái

1.4. Ảnh hưởng từ cơ chế chính sách - chủ trương khác của nhà nước

1.5. Ảnh hưởng từ hệ thống ngân hàng tài chính

1.6. Ảnh hưởng từ nền khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nước

1.7. Ảnh hưởng của hệ thống giao thông vận tải - thông tin liên lạc

2. Ảnh hưởng từ tình hình kinh tế - xã hội thế giới

2.1. Ảnh hưởng từ nền kinh tế thế giới

2.2. Ảnh hưởng từ tình hình xã hội - chính trị thế giới

B. Các yếu tố từ chính doanh nghiệp

1. Từ bộ máy của doanh nghiệp

1.1. Từ bộ máy quản lý - tổ chức hành chính

1.2. Ảnh hưởng từ nhân tố con người - tiềm năng về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

2. Khả năng cơ sở vật chất của doanh nghiệp

3. Mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp

Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải giai đoạn vừa qua

I. Thực trạng hoạt động kinh doanh

1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải

1.1. Các dịch vụ khác của Công ty

1.2. Hệ thống các hãng tàu

1.3. Hệ thống các công ty giao nhận quốc tế

1.4. Tổ chức quản lý của công ty

2. Tình hình hoạt động tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2003 - 2006

3. Công tác tài chính của Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải

3.1. Công tác phân cấp quản lý tài chính ở Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải

3.2. Tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty

3.3. Tình hình tài chính của công ty

3.4. Công tác kiểm tra kiểm soát

4. Tình hình thực hiện công tác phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp

4.1. Tình hình tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

4.2. Phân tích tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

5. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu

5.1. Theo chỉ tiêu tổng hợp

5.2. Theo chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động

II. Một số vấn đề tồn tại trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải

1. Những hạn chế và tồn tại

2. Nguyên nhân các hạn chế và tồn tại.

Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải

1. Giải pháp đối với Công ty

1.1. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

1.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường

1.3. Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cán bộ của công ty.

1.4. Thực hiện hoạt động thương mại điện tử.

1.5 Một số giải pháp khác

2. Một số kiến nghị với Nhà nước

2.1. Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật

2.2. Xây dựng mô hình quản lý hải quan hiện đại

2.3. Phát triển hệ thống ngân hàng và hoạt động cho vay

2.4. Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu:

2.5. Một số giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp hội nhập có hiệu quả

KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY