Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu Hà Nội

23

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 2

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2

CƠ SỞ CHO SỰ TỒN TẠI VÀ PRÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 2

I- BẢN CHẤT HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2

1- Quan điểm cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh ( SXKD) 2

2- Bản chất của hiệu quả kinh tế trong SXKD. 3

II- NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD - CƠ SỞ CHO SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP. 4

CHƯƠNG II 6

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT BAO Bè VÀ HÀNG XUẤT KHẨU TRONG THỜI GIAN QUA. 6

I- QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY SẢN XUẤT BAO Bè VÀ HÀNG XUẤT KHẨU HÀ NỘI. 6

1- Hoàn cảnh ra đời 6

2-Quỏ trỡnh phỏt triển. 6

II – MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH. 7

1- Đào tạo con người : 8

2 Đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm. 8

3 Thực hiện tớch luỹ vốn, nõng cao vốn tự cú. 8

4 Phát động phong trào thi đua: 8

5 Cải cỏch thủ tục hành chớnh: 8

6 Không ngừng chiếm lĩnh thị trường : 9

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CễNG TY SẢN XUẤT BAO Bè VÀ HÀNG XUẤT KHẨU HÀ NỘI 10

I- TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN LAO ĐỘNG 10

1- Tăng cường phân công lao động, bố trí lao động hợp lý 10

2- Hoàn thiện công tác đào tạo và nâng cao trỡnh độ chuyên môn: 10

II- ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM 12

1- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu: 12

2- Sử dụng chính sách khuyếch trương quảng cáo 13

III- ĐẦU TƯ CHO CÔNG NGHỆ MỚI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. 14

IV- SỬ DỤNG HỢP Lí NGUYấN VẬT LIỆU VÀ ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT. 15

V- TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI ĐỐI TÁC. 16

1- Quan hệ trực tiếp với người đặt sản xuất theo hợp đồng. 17

2- Quan hệ với cỏc Cụng ty cựng sản xuất bao bỡ. 17

3- Quan hệ với người cung cấp nguyên vật liệu 17

KẾT LUẬN 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY