Mô hình tăng trưởng kinh tế Harrod - Domar và Solow

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ HỌC 2

1. Kinh tế học và nền kinh tế. 2

2. Phương pháp nghiên cứu kinh tế học. 2

2.1. Phương pháp mô hình hóa 2

2.2. Phương pháp so sánh tĩnh. 3

2.3. Quan hệ nhân quả. 4

3. Phưong pháp mô hình trong kinh tế. 5

3.1. Các mô hình lý thuyết. 5

3.2. Kiểm định mô hình. 7

3.3. Đặc điểm chung của các mô hình kinh tế. 7

II.MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HARROD – DOMAR VÀ SOLOW 12

1. MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HARROD – DOMAR. 12

1.1. Đặt vấn đề. 12

1.2. Mô hình hoá. 13

1.3. Ứng dụng: HỆ SỐ ICOR VÀ VẬN DỤNG TRONG LẬP KẾ HOẠCH, ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 16

1.3.1. Phương pháp tính hệ số ICOR 16

1.3.2. Vận dụng chỉ tiêu ICOR xác định nhu cầu vốn và mục tiêu tăng trưởng 18

2. MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ SOLOW – SWAN. 19

2.1. Sản xuất. 20

2.2. Nguồn lao động. 20

2.3. Khấu hao vốn. 20

2.4. Tiêu dùng. 20

2.5Xác định mô hình 20

KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY