Mainboard: Nạp bios với PCB50 của TME

Cắm ROM vào vị trí mà phần mềm đã chỉ (cắm nóng). Sau khi cắm xong, bạn chỉ cần nhấp vào chữ ID để xem thông tin về con ROM đó. Trong trường hợp này nó sẽ hiển thị là của hãng SST sản xuất, sốhiệu là SST49LF004A. Chú ý lúc nãy ta gắn vào là con 004B, bấy giờ thành con 004A vẫn được miễn sao đúng hãng sản xuất và số hiệu gần giống là được. Còn khi nào bạn gắn vô mà không hiển thị gì cả hoặc chỉ hiển thị chữ Fujitsu là thua. Tức là phần mềm bó tay, không thể nạp được cho con ROM đó, vì nó không đọc được số hiệu cũng như hãng sản xuất.

Cắm ROM vào vị trí mà phần mềm đã chỉ (cắm nóng). Sau khi cắm xong, bạn

chỉ cần nhấp vào chữ ID để xem thông tin về con ROM đó. Trong trường hợp này

nó sẽ hiển thị là của hãng SST sản xuất, sốhiệu là SST49LF004A. Chú ý lúc nãy

ta gắn vào là con 004B, bấy giờ thành con 004A vẫn được miễn sao đúng hãng sản

xuất và số hiệu gần giống là được. Còn khi nào bạn gắn vô mà không hiển thị gì cả

hoặc chỉ hiển thị chữ Fujitsu là thua. Tức là phần mềm bó tay, không thể nạp được

cho con ROM đó, vì nó không đọc được số hiệu cũng như hãng sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY