Lý luận Văn học - Truyện ngắn các nhà văn nữ đương đại tư duy nghệ thuật và đặc trưng thể loại

MỞ ĐẦU .7

1. Lý do chọn đề tài.7

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.8

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.8

4. Phương pháp nghiên cứu.9

5. Đóng góp mới của luận án .10

6. Cấu trúc luận án.10

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .11

1.1. Một số vấn đề lí luận về tư duy nghệ thuật .11

1.1.1. Khái niệm tư duy nghệ thuật.11

1.1.2. Đặc trưng của tư duy nghệ thuật .12

1.1.3. Tư duy nghệ thuật theo thể loại văn học.14

1.2. Đặc trưng thể loại truyện ngắn.15

1.2.1. Định nghĩa truyện ngắn .16

1.2.2. Các yếu tố thi pháp đặc trưng.17

1.3. Tình hình nghiên cứu truyện ngắn nữ đương đại Việt Nam .21

1.3.1. Lí giải sự “lên ngôi” của các cây bút nữ.22

1.3.2. Tổng kết, đánh giá thành tựu của các cây bút nữ.23

1.3.3. Tiếp cận văn xuôi nữ dưới góc nhìn phê bình nữ quyền.27

Chương 2. DIỆN MẠO TRUYỆN NGẮN NỮ ĐưƠNG ĐẠI TRONG SỰ

VẬN ĐỘNG CỦA TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM THỜI KÌ ĐỔI MỚI

2.1. Bối cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa và sự đổi mới văn học

2.2. Sự “lên ngôi” và biến đổi của thể loaị truyêṇ ngắn

2.2.1. Vụ “được mùa” và ưu thế của thể loaị truyêṇ ngắ n

2.2.2. Những biến đổi của thể loaị truyêṇ ngắ n.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY