Luật Dân sự - Luận văn Các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ theo pháp luật Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN 3

MỤC LỤC 4

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt 6

MỞ ĐẦU 7

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 7

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 8

3. Phương pháp nghiên cứu 9

4. Mục đích và nhiệm vụ của Luận văn 9

5. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 10

6. Kết cấu của Luận văn 10

Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẾ TÀI ĐỐI VỚI VI PHẠM HỢP ĐỒNG SONG VỤ 11

1.1. Khái niệm chế tài đối với vi phạm hơp đồng song vụ 11

1.1.1. Hợp đồng song vụ và vi phạm hợp đồng song vụ 11

1.1.1.1. Hợp đồng song vụ 11

1.1.1.2. Vi phạm hợp đồng song vụ 13

1.1.2. Chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ 19

1.1.3. Đặc điểm của chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ 23

1.2. Điều kiện áp dụng các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ 26

1.3. Miễn trách nhiệm đối với vi phạm hợp đồng song vụ 29

1.4. Phân loại chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ 31

1.5. Phân biệt chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ trong dân sự với chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ trong thương mại 34

Chương 2 - THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHẾ TÀI ĐỐI VỚI VI PHẠM HỢP ĐỒNG SONG VỤ Ở VIỆT NAM 36

2.1. Khái lược lịch sử các quy định về chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ ở Việt Nam 36

2.2. Các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ theo pháp luật Việt Nam hiện hành 40

2.2.1. Các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ 40

2.2.1.1. Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng 40

2.2.1.2. Chế tài yêu cầu bồi thường thiệt hại 50

2.2.1.3. Chế tài phạt vi phạm hợp đồng 64

2.2.1.4. Tạm ngừng (hoãn) thực hiện hợp đồng 71

2.2.1.5. Chế tài đình chỉ (đơn phương chấm dứt) thực hiện hợp đồng 76

2.2.1.6. Chế tài hủy bỏ hợp đồng 84

2.2.1.7. Các chế tài do các bên thỏa thuận 95

2.2.2. Mối quan hệ giữa các các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ 96

2.2.3. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với vi phạm hợp đồng song vụ 100

2.3. Một số vấn đề về thực trạng áp dụng các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ theo pháp luật Việt Nam hiện hành 105

Chương 3 – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TIẾP TỤC CẦN ĐẶT RA VỀ CÁC CHẾ TÀI ĐỐI VỚI VI PHẠM HỢP ĐỒNG SONG VỤ 110

3.1. Các yêu cầu tiếp tục cần đặt ra để hoàn thiện quy định về các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ 110

3.2. Các giải pháp cụ thể hoàn thiện quy định về các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ 112

KẾT LUẬN 117

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY