Luận văn Yếu tố giới trong lời chê và hồi đáp chê (trên cứ liệu giao tiếp của sinh viên tại TP.HCM)

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ HỮU QUAN. 7

1.1. Một số vấn đề về giới tính trong ngôn ngữ. 7

1.1.1. Bình diện ngữ âm. 7

1.1.2. Bình diện từ vựng . 8

1.1.3. Bình diện ngữ pháp. 12

1.1.4. Bình diện ngữ dụng. 14

1.2. Lí thuyết hành vi ngôn ngữ. 17

1.3. Lí thuyết hội thoại. 20

1.3.1. Cấu trúc hội thoại. 20

1.3.2. Lí thuyết về lịch sự và quan hệ liên cá nhân trong hội thoại. 22

1.4. Hành vi chê . 25

1.4.1. Khái niệm chê và hành vi chê. 25

1.4.2. Các yếu tố giao tiếp chi phối hành vi chê. 27

1.4.3. Tham thoại hồi đáp hành vi chê. 29

1.5. Tiểu kết chương 1 . 31

Chương 2. YẾU TỐ GIỚI TRONG LỜI CHÊ CỦA SINH VIÊN

TẠI TP.HCM HIỆN NAY . 32

2.1. Kết quả thống kê các phát ngôn chê của sinh viên tại Tp.HCMhiện nay. 32

2.2. Yếu tố giới thể hiện qua mục đích và nội dung các phát ngôn chê

của sinh viên tại Tp.HCM hiện nay. 34

2.2.1. Khảo sát mục đích của các phát ngôn chê. 342.2.2. Khảo sát nội dung các phát ngôn chê . 39

2.3. Yếu tố giới thể hiện ở biểu thức các phát ngôn chê của sinh viên

tại Tp.HCM hiện nay . 45

2.3.1. Phát ngôn chê trực tiếp và phát ngôn chê gián tiếp. 45

2.3.2. Yếu tố giới thể hiện qua các phát ngôn chê trực tiếp và phát

ngôn chê gián tiếp. 50

2.4. Các yếu tố tăng cường được sử dụng trong các biểu thức chê của

sinh viên tại Tp.HCM hiện nay. 54

2.5. Tiểu kết chương 2 . 57

Chương 3. YẾU TỐ GIỚI TRONG LỜI HỒI ĐÁP CHÊ CỦA SINH

VIÊN TẠI TP.HCM HIỆN NAY . 60

3.1. Kết quả thống kê các phát ngôn hồi đáp chê của sinh viên tại

Tp.HCM hiện nay . 60

3.2. Yếu tố giới thể hiện qua nội dung các phát ngôn hồi đáp chê của

sinh viên tại Tp.HCM hiện nay. 62

3.2.1. Phát ngôn hồi đáp tích cực và phát ngôn hồi đáp tiêu cực. 62

3.2.2. Yếu tố giới thể hiện qua các phát ngôn hồi đáp chê tích cực vàtiêu cực. 66

3.3. Yếu tố giới thể hiện ở biểu thức các phát ngôn hồi đáp chê của

sinh viên tại Tp.HCM hiện nay. 70

3.4. Yếu tố giới thể hiện qua cách dùng từ xưng hô trong các biểu

thức chê và hồi đáp chê của sinh viên tại Tp.HCM hiện nay. 74

3.5. Các yếu tố tăng cường được sử dụng trong các biểu thức hồi đáp

chê của sinh viên tại Tp.HCM hiện nay. 80

3.6. Tiểu kết chương 3 . 83

KẾT LUẬN. 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY